Roadmaps en studies WaterstofNet

Implementatie van waterstoftechnologie kost tijd en om de nodige stappen (stap voor stap) te kunnen zetten is het noodzakelijk om een lange termijn visie te hebben en deze continu te evalueren en waar nodig bij te stellen.
Om de noodzakelijke tussenstappen efficiënt te kunnen zetten, is het belangrijk om ‘roadmaps’ te ontwikkelen die de ambitie en de status van technologie en implementatie over een tijds-panne van 20 tot 30 jaar in kaart brengen.

Roadmaps 

Roadmap voor tankinfrastructuur in België (H2Mobility Belgium)

Mogelijkheden voor waterstof als opslagmedium (power-to-gas)

Waterstofimplementatie in de Noordzee-regio (hyTrEC)

STUDIES

Analyse barrières voor grootschalige implementatie van waterstof (HyLaw)

Potentieelstudie voor groene waterstof (VEA)

Certificering groene waterstof (CertifHy)

Grootschalige waterstofproductie in een havenomgeving (Greenports)

Slim batterij en waterstof geïntegreerd energieopslagsysteem voor zonne-energie (Sunshine)