Roadmaps

Implementatie van waterstoftechnologie kost tijd en om de nodige stappen (stap voor stap) te kunnen zetten is het noodzakelijk om een lange termijn visie te hebben en deze continu te evalueren en waar nodig bij te stellen.
Om de noodzakelijke tussenstappen efficiënt te kunnen zetten, is het belangrijk om ‘roadmaps’ te ontwikkelen die de ambitie en de status van technologie en implementatie over een tijds-panne van 20 tot 30 jaar in kaart brengen.

Roadmaps WaterstofNet

Roadmap voor tankinfrastructuur in België (H2Mobility Belgium)

Mogelijkheden voor waterstof als opslagmedium (power-to-gas)

Waterstofimplementatie in de Noordzee-regio (hyTrEC)