Icoon_bebouwde-omgeving.pngProjecten Gebouwde omgeving

Ook in de gebouwde omgeving kan waterstof een rol spelen in de elektriciteits-en/of warmtevragen van huizen en gebouwen. Diverse technologische oplossingen komen in aanmerking voor verschillende toepassingen. Brandstofcelgebaseerde oplossingen, boilers, WKK’s en waterstofpanelen kunnen allemaal een bijdrage leveren aan de energievoorziening.

De rol van waterstof in de gebouwde omgeving dient in eerste instantie goed in kaart gebracht te worden om zinvolle mogelijkheden af te wegen ten opzichte van alternatieve technologieën zoals warmtepompen, warmtenetten, zonneboilers, zonnepanelen, ... Grote vraagstukken zijn hoe en waar in de toekomst waterstof geproduceerd en aangeleverd kan worden voor de gebouwde omgeving. Het lijkt onmogelijk in de toekomst het volledige patrimonium elektrisch te verwarmen, gelet op de kolossale ingrepen en investeringen die daartoe zouden moeten gebeuren in ons elektriciteitsnet.

Er zal nood blijven aan een moleculaire energievraag, de rol die aardgas vandaag vervult. Aardgas eerst deels en in de toekomst volledig vervangen door (groene) waterstof is een piste die op Europees vlak momenteel ernstig bekeken wordt. Ook lokale productie (en opslag) van waterstof behoort tot de mogelijkheden.

In tegenstelling tot batterijen laat waterstof toe om hernieuwbare energie in grote hoeveelheden voor lange tijd op te slaan en in te zetten wanneer we wind-en zonluwe periodes kennen. Het laat ook transport van energie op onevenaarbare schaal en afstand toe via pijpleidingen. In een wereld van alsmaar toenemende hernieuwbare energie kan waterstof flexibiliteit leveren in het energiesysteem.