Privacyverklaring

WaterstofNet vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert de privacywetgeving ter zake. WaterstofNet vzw kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van deze persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen:

 •  indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
 • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en trajecten;
 • om u een enquête te sturen ivm een activiteit of traject waaraan u heeft deelgenomen.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven, uitnodigingen, enquêtes    
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (IT-netwerk, cloud…).

Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt. Wij geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

WaterstofNet vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en enkel voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, of tot zolang specifieke regelgeving dat vereist. WaterstofNet vzw gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Op de website van WaterstofNet vzw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en gegevens die uw browser meestuurt. Ook gebruikt WaterstofNet vzw Google Analytics om na te gaan welke pagina’s van de website veel bezocht worden en welke zoekwoorden gebruikt worden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. WaterstofNet vzw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken wij gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen bijgesteld indien nodig. WaterstofNet vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kunt u terecht bij:
WaterstofNet vzw
Slachthuisstraat 112 bus 1
2300 Turnhout
Tel. +32 (0)14 401 219

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die WaterstofNet vzw over u verzamelt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten aanpassen of laten verwijderen.

Dit kan door een mailtje te sturen naar privacy@waterstofnet.eu

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met ons. U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.