Roadmaps en studies WaterstofNet

Analyse barrières voor grootschalige implementatie van waterstof
HyLaw

Het Europese project ‘HyLaw’ was gericht op de regionale analyses van barrières die de grootschalige implementatie van waterstof als energiedrager verhinderen. De analyses richtten zich zowel op technisch-economisch als op juridisch vlak.

Door regio’s hierover samen te laten werken kon naar gezamenlijke oplossingen worden gezocht. Deze oplossingen kunnen vervolgens op Europees niveau worden gecommuniceerd en eenvoudiger worden geïmplementeerd.
Met de 18 lidstaten die deelnamen aan het project, is een gemeenschappelijke database opgesteld waarin alle relevante wetgeving en procedures rond waterstof zijn samengevat.


Per lidstaat en per waterstoftoepassing kan in deze database de verzamelde info geconsulteerd worden.
De database is te vinden op de website van Hylaw https://www.hylaw.eu/database.

Rol van WaterstofNet

WaterstofNet was binnen dit project verantwoordelijk voor de analyses voor België en blijft aanspreekpunt voor het up-to-date houden van de database voor België.

WaterstofNet heeft in dit verba,d een national policy paper voor België heeft geschreven.