Logo-BHC.png

Belgian Hydrogen Council (BHC)

WaterstofNet en Cluster Tweed coördineren al enkele jaren waterstofclusters in respectievelijk Vlaanderen en Wallonië. In maart 2023 richtten ze samen de Belgian Hydrogen Council (BHC) op, die de verschillende politieke niveaus in België overstijgt. De Belgian Hydrogen Council promoot  de Belgische waterstofindustrie in binnen- en buitenland en adviseert beleidsmakers voor de uitrol van hun regionale en federale waterstofstrategieën.

Europa versnelt snel de ambities en activiteiten op het gebied van waterstof om de doelstellingen m.b.t. decarbonisatie te halen en zo onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. België vervult een pioniersrol in de ontwikkeling van waterstoftechnologie. Dit zowel dankzij de verschillende Belgische leveranciers, havens en de unieke geografische locatie voor de invoer en het verbruik van waterstof, als dankzij de regeringen die streven naar  leiderschap op het gebied van waterstof in Europa. De oprichting van de Belgian Hydrogen Council consolideert en versterkt  dit leiderschap. De Belgische waterstofindustrie vraagt al langer naar de oprichting van een nationaal forum waar bedrijven aan het roer staan en met tastbare resulaten als doel. Met de oprichting van de Belgian Hydrogen Council volgt België het voorbeeld van andere landen zoals Duitsland en Frankrijk.

Nationale raad

De Belgian Hydrogen Council neemt een aantal belangrijke taken op zich, zoals het profileren en promoten van de Belgische waterstofindustrie in binnen- en buitenland en het optreden als vertegenwoordiger van het Belgische waterstofecosysteem in nationale en internationale fora. Daarnaast adviseert ze de verschillende Belgische beleidsmakers met oog op de uitrol van hun regionale en federale waterstofstrategieën. De Council is geen regionaal of federaal initiatief, maar een nationale raad die door de waterstofindustrie wordt aangestuurd. De industrie is de piloot van de Council, met de steun van de verschillende regeringen.

Lidmaatschap

De Belgische leden van de Waterstof Industrie Cluster (opgericht in 2015) gecoördineerd door WaterstofNet  en de leden van de H2Hub Wallonië (opgericht in 2020) gecoördineerd door Cluster Tweed zijn automatisch lid van de Belgian Hydrogen Cluster. De Council  verenigt dus de bestaande industriële waterstofecosystemen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel en weerspiegelt de volledige Belgische waterstofsector. Deze bedrijven zijn de drijvende kracht van de Raad.

Leden

MapBHC-29-05.png

Werkgroepen

Er zijn vijf thematische werkgroepen of "Tasks" ingesteld. Deze zijn het kloppend hart van de Raad.

  • Task 1 richt zich op het adviseren van de verschillende Belgische autoriteiten over belangrijke waterstofkwesties en ontwikkelt voorstellen over onderwerpen zoals waterstofcertificering.
  • Task 2 houdt zich bezig met de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur in België.
  • Task 3 (Promotie) en Task 4 (Internationalisering) zullen werken aan de profilering van onze bedrijven in binnen- en buitenland.
  • Task 5 tenslotte zal zich richten op opleiding en vorming rond waterstof.

Afhankelijk van de behoeften van de bedrijven kunnen nieuwe werkgroepen worden opgericht. Geïnteresseerde bedrijven kunnen lid worden van de verschillende Tasks. Relevante sectorfederaties zoals Essenscia, Agoria en FEBEG worden ook uitgenodigd om bij te dragen tot de taken.

Board 

Het bestuur van de Belgische Waterstofraad wordt gevormd door acht bedrijven die de waterstofwaardeketen bestrijken. Deze bedrijven werden gekozen onder alle clusterleden en zullen de Belgische Waterstofraad de komende twee jaar vertegenwoordigen: ENGIE (productie), John Cockerill (technologie), Fluxys (infrastructuur), Haven van Antwerpen-Brugge (havens & invoer), ArcelorMittal (industrie), INEOS (industrie) Virya Energy (mobiliteit) en Sirris (onderzoek).

Coördinatie

WaterstofNet en Cluster Tweed vormen samen het "programmabureau" en nemen het secretariaat, de organisatie en de coördinatie van de Belgische Waterstofraad op zich.

gecombineerd-logo-WN-Tweed-WIC-h2Hub.jpg

 Meer info : www.belgianhydrogencouncil.be