Icoon_waterstoftank.pngProjecten Infrastructuur

Waterstofvoertuigen hebben tankinfrastructuur nodig om te kunnen tanken. Momenteel zijn er twee publieke waterstoftankstations operationeel in België en vier in Nederland. Tientallen bijkomende tankstations worden de komende jaren verwacht. Zowel een inzet op de uitrol van waterstofvoertuigen als tankinfrastructuur kan het gekende ‘kip-en-ei’-verhaal doorbreken.

Waterstoftankstations zijn duur in realisatie en zolang er onvoldoende afname is blijft het moeilijk om business cases rond te rekenen. Tankstations zijn er op 350 bar voor het aftanken van zware voertuigen zoals bussen en vrachtwagens en op 700 bar voor personenwagens. Ook voor de scheepvaart wordt gedacht aan de realisatie van (multifuel) bunkerfaciliteiten.