Roadmaps en studies WaterstofNet

Project HyPACT, onderzoek naar een efficiënt proces voor het kraken van groene ammoniak naar waterstof

HyPACT

2022-2025

Het project HyPACT (Hydrogen through Plasma Ammonia Cracking Technology) wordt ondersteund door het Belgische federale Energie transitiefonds (geselecteerd binnen de oproep van najaar 2021). Project partners zijn UAntwerpen, KULeuven en WaterstofNet.

Ammoniak (NH₃) is een veelbelovende drager voor het transport van groene waterstof over lange afstanden, voornamelijk omwille van zijn hoge energiedichtheid en het feit dat het een CO2-vrije drager is. De toepassing van ammoniak is echter beperkt tot een aantal industriële sectoren, zodat het terug 'kraken’ van ammonia naar waterstof een essentiële stap is. De bestaande processen om ammonia ‘thermo-katalytisch’ te kraken zijn energie-intensief en gebruiken kostbare katalysatoren.

In het project HyPACT wordt onderzocht of een alternatief proces, gebaseerd op plasmatechnologie, een efficiëntere methode kan opleveren om ammoniak om te zetten naar waterstof.

Drie Vlaamse onderzoeksgroepen zetten hier samen hun schouders onder:
De Universiteit van Antwerpen brengt in dit project de kennis in rond plasmareactoren (onderzoeksgroep PLASMANT, Prof. Dr. Annemie Bogaerts) en rond ultra-zuivere extractie van waterstof uit verschillende dragers (onderzoeksgroep DuEL, Prof. Dr. Patrice Perrault). KULeuven zet zijn expertise rond katalysatoren in (onderzoeksgroep COKKAT, Prof Dr. Johan Martens).

Via de advisory board van het project zijn o.a. de leden van de Waterstof Import coalitie (Port of Antwerp-Bruges, Deme, Engie, Exmar, Fluxys) en de Waalse R&D centers Certech en Materia Nova betrokken.

Rol van WaterstofNet
WaterstofNet heeft het project geïnitieerd, doet de projectcoördinatie en trekt ook een werkpakket rond benchmarking. Hierin wordt de voorgestelde technologie vergeleken met andere technologieën voor het kraken van ammoniak en met andere dragers.  Ook wordt gemonitord welke toepassingen worden ontwikkeld om rechtstreeks ammoniak te gebruiken (brandstofcellen, schepen, gasturbines…).  

WaterstofNet verzekert ook de link met geïnteresseerde industriële stakeholders, zoals de Waterstof Import Coalitie.

 

NH-_HyPact_DEF.jpg