Roadmaps en studies WaterstofNet

Strategische visie voor kansen van waterstof in de Noordzee-regio
HyTrEc

2012 - 2015

Binnen het project ‘HyTrec’ zijn een aantal regio’s (Vlaanderen, Zuid-Nederland, Bremen,Veijle in Denemarken, Schotland, Zuid-West Zweden en Narvik in Noorwegen) gestart metsamenwerking rond waterstof als energiedrager. Naast het uitwisselen van ervaringen metwaterstoftankinfrastructuur en voertuigen, is een visie en strategie voor samenwerking rond waterstof in de Noordzee-regio ontwikkeld.

 Deze strategie, vastgelegd in de brochure ‘A Joint Hydrogen Strategy Framework for the North Sea Region’, beschrijft o.a. een SWOT-analyse, targets voor 2020 en een actieplan voor waterstof als energiedrager in de Noordzee-regio.

ROL van WATERSTOFNET

WaterstofNet heeft het strategiedocument 'Joint Hydrogen Strategy Framework for the North Sea Region’ opgesteld.

Meer info
over het project
www.hytrec.eu