advies-overheid.png WaterstofNet adviseert overheden

Als WaterstofNet hebben we regelmatig overleg met de diverse overheden over hoe op een ambitieuze en realistische manier de vervolgstappen in waterstof gezet kunnen worden.

Met de Vlaamse overheid loopt een structurele samenwerking. WaterstofNet biedt steun in de structurering en ondersteuning van het Vlaamse innovatielandschap. We inventariseren en monitoren de waterstofindustrie in Vlaanderen en werken aan de structurele innovatiesamenwerking rond waterstof tussen Vlaanderen en Nederland.

WaterstofNet wordt door de Vlaamse overheid erkend als hét samenwerkings- en kennisplatform rond waterstof. We werken beleidsondersteunend en formuleren adviezen op vlak van wet- en regelgeving voor waterstofgerelateerde zaken. Ook de Vlaamse speerpuntclusters kunnen beroep doen op ons voor informatie of samenwerking binnen projecten.

Vanzelfsprekend lopen er ook op Belgisch en Nederlands niveau goede contacten met diverse overheidsinstanties. We overleggen met de diverse overheden over hoe op een ambitieuze en realistische manier de vervolgstappen in waterstof gezet kunnen worden.

Om de Vlaamse overheid te steunen in haar ambities om een waterstofplan uit te rollen, werd vanuit de Waterstof Industrie Cluster in de herfst van 2020 een bottom-up strategische waterstofvisie voor Vlaanderen geformuleerd.

WaterstofNet staat klaar om samen met overheden en bedrijven deze doelstellingen om te zetten in realiteit!

 Position papers