Roadmaps en studies WaterstofNet

Grootschalige waterstofproductie in een havenomgeving
Greenports

2018 – 2020

Het studieproject ‘Greenports’ wordt gesteund binnen de oproep’ transitieprioriteiten’ bij VLAIO. Het onderzoekt de optimale technische oplossingen, markteconomische randvoorwaarden en nodig wetgevend kader om grote hoeveelheden onshore en offshore windenergie, beschikbaar in een havenomgeving, - via elektrolyse - om te zetten naar waterstof (power-to-gas) en te verdelen naar het binnenland voor toepassing in industrie of transport.

Het doel van het project is optimale technische oplossingen aan te reiken, alsook economische randvoorwaarden en het wetgevend kader te schetsen, die integratie van grootschalige power-to-gas installaties in het energiesysteem in Vlaanderen/België mogelijk maken op een economische haalbare manier.

De studie legt de focus op het specifieke geval van de haven van Zeebrugge, maar kan vertaald worden naar andere knooppunten van groene elektriciteit en gas.

In februari '21 stelde het Greenports-project zijn eindrapport voor. Download hier het eindrapport van Greenports

Rol van WaterstofNet 

WaterstofNet coördineert de uitvoering van de studie, analyseert het wetgevend kader rond waterstofproductie en - toepassing en werkt een rekentool uit die de opgedane kennis binnen het project integreert.  Met deze rekentool kan voor specifieke gebruikers in het binnenland de kostprijs van centraal in de haven geproduceerde waterstof, die via pijplijn of vrachtwagens wordt aangeleverd, vergeleken worden met onsite geproduceerde waterstof.