Roadmaps en studies WaterstofNet

Projectontwikkelingsondersteuning voor Europese regios op het gebied van waterstof en brandstofcellen
PDA Regions

Juni 2020 – Juni 2021

De interesse van Europese steden en regios om milieu- en klimaatdoelstelleningen te realiseren door het mede-inzetten van waterstof- en brandstofceltechnologie neemt sterk toe. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld naar beleidsdocumentatie, stimuleringsregelingen en facilitaties van demonstraties en inzetten van technologieën binnen de eigen voertuigen en gebouwen. Voor de doorontwikkeling van lokale en regionale projectconcepten naar onderbouwde en gecommiteerde implementatietrajecten met regionale stakeholders is vaak specifieke expertise nodig. Niet alle Europese steden en regio’s hebben die zelf in huis. Vandaar faciliteert de Fuel Cells en Hydrogen Joint Undertaking 11 Europese steden en regio’s, door het beschikbaar stellen van deze expertise door een consortium van vooraanstaande adviesbureaus op het gebied van waterstof en brandstofcellen.
WaterstofNet maakt onderdeel uit van dit consortium en voorziet de regio’s in de Benelux van deze expertise. Concreet worden voor de regio’s Vlaams Limburg en Texel projectteams met stakeholders gevormd, business cases doorgerekend, budget en financieringsplannen opgesteld en plannen rondom eigendom en aanschaf van middelen opgezet om zodoende tot een ondersteund en ontwikkeld uitvoeringsplan te komen. Op basis van dit uitvoeringsplan kunnen deze regio’s besluiten de volgende stap te zetten naar een onderbouwd implementatietraject. Naast de ondersteuning van 11 Europese steden en regio’s kunnen andere Europese steden en regio’s zich aansluiten in het observatienetwerk waardoor het mogelijk is te leren van de opgedane ervaringen.

ROL van WATERSTOFNET

WaterstofNet ondersteunt de regio’s in de Benelux,  Vlaams Limburg en de gemeente Texel (Nederland)

PARTNERS 

Spilett, Element Energy, Trezors, WiseEuropa en WaterstofNet