Roadmaps en studies WaterstofNet

Studie rond de grootschalige import van waterstof uit andere continenten
Waterstof-Importcoalitie

2019 - 2020    fase 1
2021 -         ...     fase 2

Waterstof en op waterstof gebaseerde moleculen zoals ammoniak of methanol zijn belangrijke dragers voor hernieuwbare energie, die kunnen ingezet worden voor energetische toepassingen en als grondstof voor de industrie. Het opwekken van voldoende hernieuwbare elektriciteit voor de productie van waterstof is echter een grote uitdaging. In België is de huidige maar ook de toekomstige productiecapaciteit aan hernieuwbare energie niet toereikend om het verwachte verbruik te dekken, waardoor een deel van de nodige energie geïmporteerd zal moeten worden.

Deze vaststelling heeft er toe geleid dat een aantal grote industriële spelers (Deme, Engie, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge) samen met Waterstofnet de krachten hebben gebundeld in een pioniersstudie rond de grootschalige import van waterstof uit andere continenten.
In de eerste fase hebben de partners een analyse gemaakt van de volledige import- en transportketen van waterstof, vanuit verschillende locaties zoals Chili, Oman, Australië en Marokko. Zowel financiële, technische en regelgevende aspecten van verschillende onderdelen in de logistieke keten (productie, laden en lossen en transport over zee en via pijpleidingen) zijn in kaart gebracht en dit voor de verschillende mogelijke waterstofdragers (vloeibare waterstof, ammoniak, methanol en DIBT). De belangrijkste “use cases” waarin deze dragers kunnen toegepast worden, in industrie en zwaar transport, zijn geanalyseerd. 

Download  de studie van de importcoalitie.
Download de meest recentste studie: Belgium as a hydrogen importhub (2023)

De resultaten zullen bijdragen in het opzetten van concrete projecten in een volgende fase van de samenwerking.

Rol van WaterstofNet

WaterstofNet brengt in dit project kennis en ervaring rond waterstof in en werkt actief mee aan de analyse van de use cases van waterstof en de afgeleide dragers.

Partners

ClusterVlaiologo.jpg

Dit project wordt ondersteund door Flux50 en ontving financiële steun van VLAIO.