Roadmaps en studies WaterstofNet

Certificering groene waterstof
CertifHy

2018 - 2020

Het CertifHy-project had als doel de implementatie van ‘Garanties van Oorsprong’ (GO’s) voor groene en koolstofarme waterstof voor te bereiden. De certifcering van het groene karakter van waterstof - die uit hernieuwbare energie is gemaakt - is belangrijk voor de verdere valorisatie ervan. ‘Garanties van Oorsprong’ zijn essentieel om aan consumenten en bedrijven te bewijzen hoe groen waterstof is. Op die manier kunnen ze een bijdrage leveren aan de energietransitie. 

In een eerste fase van CertifHy is een EU-breed schema ontwikkeld voor GO’s voor “Groene” en “Laag-koolstof” waterstof. Tijdens de tweede fase is een pilootproject opgezet, waarbij een platform is gebouwd dat GO’s kan registreren en verhandelen. Vier waterstofproductiefaciliteiten waren betrokken bij dit pilootproject, waaronder ook de installatie bij Colruyt Group in Halle. De volgende fase die op stapel staat is de verdere implementatie van een EU-breed certifceringssysteem, waarin zowel GO’s als certifcaten voor waterstof zijn opgenomen.

Rol van WaterstofNet

Binnen het stakeholdersplatform was WaterstofNet voorzitter van de werkgroep: ‘Guarantee of Origin; commercialisation and use’. Deze werkgroep onderzocht de voorwaarden en mogelijkheden van de ‘Garanties van Oorsprong’ vanuit het
perspectief van de gebruiker. In die rol was WaterstofNet ook lid van de stuurgroep van het project.

Meer nieuws
op de Projectwebsite

www.certifhy.eu