WaterstofNet en partners op Z-energy (Kanaal Z)

Mei - Juni 2018

Tankstation WaterstofNet Helmond op 'kennis van nu' NPO
De waterstofbelofte (23 januari 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=7m27JimqrUk&t=166s