Roadmaps en studies WaterstofNet

Verbinding academische waterstofexpertise met industriële activiteiten (BE-HyFE)

BE-HyFE

2021 - 2025

Op dinsdag 5 oktober 2021 is in Gent het startschot gegeven van het BE-HyFE ‘Belgian Hydrogen Fundamental’ project.

Het doel van het project is de creatie van een Belgisch netwerk voor academische waterstofexpertise, dat de industrie kan ondersteunen rond technische en maatschappelijke uitdagingen gerelateerd aan hun waterstofontwikkelingen.

Dit netwerk wordt opgebouwd rond 16 jonge onderzoekers, actief in de 12 deelnemende Belgische kennisinstellingen, die allen een doctoraatsonderzoek zullen uitvoeren rond een aantal geselecteerde onderwerpen die de hele waterstof-waardeketen afdekken. Deze onderzoekers zullen ook een intensief traject van opleiding, netwerken en teambuilding volgen.

ROL van WATERSTOFNET

WaterstofNet en Cluster Tweed – de Waalse clusterorganisatie rond energie- zijn eveneens partner in het project, met als belangrijkste opdracht het verbinden van het academisch onderzoek met de activiteiten van hun industriële partners.

Het project loopt over 4,5 jaar, wordt gecoördineerd door de UGent en wordt gefinancierd door het Energy Transition Fund van de Belgische federale overheid.

Meer informatie: www.behyfe.be