Roadmaps en studies WaterstofNet

Een Vlaamse waterstofstrategie 2025 - 2030
Vlaamse Industrie Cluster

2020 

De Waterstof Industrie Cluster (WIC), onder coördinatie van WaterstofNet, maakte werk van een Vlaamse waterstofstrategie voor 2025 en 2030. Dit betreft een bottom-up visie vertrekkende vanuit concrete ambities van waterstofbedrijven. In de waterstofstrategie worden doelstellingen voor alle onderdelen van de waterstofketen gaande van productie en import van waterstof, over het transport en de distributie tot de concrete eindtoepassingen geformuleerd. De WIC zie prioritair gebruik in een aantal industriële sectoren en in zwaar transport en in beperktere mate in de gebouwde omgeving. Later zal waterstof ook ingezet worden voor stroomopwekking en flexibiliteit van het stroomnet. Door het formuleren van concrete doelstellingen wil de WIC een Vlaams waterstofbeleid handen en voeten geven in samenwerking met alle betrokken stakeholders.

ROL van WATERSTOFNET

WaterstofNet hield de pen vast in nauwe afstemming met de 65 leden van de Waterstof Industrie Cluster.

U kan de strategie hier downloaden

Project 2025
klik op de afbeelding om deze te vergroten

Projectie 2030
klik op de afbeelding om deze te vergroten

Strategische-Doelstellingen-2030-v4-1.jpg