Roadmaps en studies WaterstofNet

Uitwerken van gezamenlijke energiemodellen voor de reductie van broeikasgassen
EPOC

2018 - 2022

Binnen het EPOC project, gefinancierd door het federale energietransitiefonds, slaan veertien Belgische onderzoekspartners de handen in elkaar om gezamenlijk energiemodellen te creëren. Het doel van het EPOC 2030-2050 project is om uit te zoeken wat de meest kosteneffectieve manier is om broeikasgassen te reduceren en de betrouwbaarheid van de energievoorziening te garanderen. De aanpak en resultaten worden zorgvuldig besproken met de Belgische energiesector. Dit zal een licht werpen op de Belgische energietoekomst voor 2030 en 2050 en het politieke debat ondersteunen met wetenschappelijke resultaten.

Rol van WaterstofNet

WaterstofNet levert de technische en economische parameters die nodig zijn om waterstof mee op te nemen in de energiemodellen.