projecten.pngProjecten WaterstofNet

Al meer dan tien jaar heeft WaterstofNet samen met industriële partners, kennisinstellingen en overheden tientallen waterstofprojecten gecoördineerd en gerealiseerd.
Dit heeft geleid tot hands-on ervaring en concrete realisaties die bewijzen dat de technologie werkt.