Over waterstof

Hoe wordt het gemaakt?

De duurzaamheid van waterstof is afhankelijk van de productiewijze:

Wat betekenen de verschillende kleuren van waterstof?

Grijze waterstof

Bij waterstofproductie op basis van fossiele brandstoffen, zoals kolen, aardgas en aardolie, spreken we van grijze waterstof, waarbij per ton waterstof ongeveer 9 ton CO2 in de lucht vrijkomt. Op dit moment wordt zo’n 95% van de geproduceerde waterstof ter wereld op deze manier gemaakt, vaak op basis van aardgas via grote reformers (steam methane reforming – SMR).

Blauwe waterstof

Indien bij het productieproces van grijze waterstof de CO2 (grotendeels) afgevangen en opgeslagen wordt (carbon capture and storage – CCS) of als grondstof gebruikt wordt (carbon capture and utilisation – CCU), dan spreken we van blauwe of lage koolstof waterstof. Restwaterstof uit de industrie (bijvoorbeeld bij de productie van chloor) krijgt ook de benaming ‘blauwe waterstof’

Bij grijze en blauwe waterstof is dus nog sprake van een fossiele basis.

Groene waterstof

Waterstof wordt ‘groen’ indien het gemaakt wordt via elektrolyse waar water wordt opgesplitst in waterstof en zuurstof door middel van hernieuwbare elektriciteit.

Roze waterstof

Roze waterstof is waterstof die geproduceerd is uit water en elektriciteit afkomstig van kerncentrales. Hierbij komt geen emissie van CO2 vrij, maar worden de specifieke kenmerken van kernenergie (o.a. afval) gekoppeld aan de geproduceerde waterstof.   

Hoe verloopt opslag en distributie?