kenniscentrum.png WaterstofNet als kenniscentrum

Met ruim tien jaar ervaring in tientallen projecten op Vlaams, Nederlands en Europees niveau, heeft WaterstofNet zich gepositioneerd als het kenniscentrum rond waterstof. Bedrijven, overheden en het brede publiek kunnen bij ons terecht voor raad en daad voor alles wat met waterstof te maken heeft.

We onderscheiden ons door de praktijkervaring die we hebben opgebouwd met tankstations en voertuigen. Daarnaast zijn we diepgeworteld in industriële netwerken waardoor we weten wat er leeft en speelt op de markt. Ook het Europees niveau dat de lijnen uitzet voor waterstofbeleid, kent voor ons weinig geheimen.

Al die opgebouwde kennis en contacten stellen we ter beschikking van bedrijven, overheden en het brede publiek.

Een industrieel ecosysteem bouwen we uit in de Waterstof Industrie Cluster en door de uitwerking van concrete projecten.

Overheden, van lokaal tot Europees, kunnen bij ons terecht voor waterstofadvies. We informeren hen over de mogelijkheden van waterstof en duiden op samenwerkingsmogelijkheden. Het opstellen van een waterstofplan of het bekijken van een casestudy behoren tot de mogelijkheden.

Ook het brede publiek informeren we over waterstof. Via onze website ontsluiten we het laatste waterstofnieuws en bieden we informatie over de basics rond waterstof. Met kwalitatieve events, zoals een jaarlijks congres, geven we iedereen de mogelijkheid om kennis te maken met ons, onze projecten en onze partners.

WaterstofNet legt zich ook toe op roadmaps en studies rond allerlei waterstofthema’s. 
Dit kan gebeuren binnen een project of op vraag van bijvoorbeeld een overheid. Zonder volledig te zijn hebben we al werk gemaakt van documenten rond de uitrol van tankstations, aanbevelingen op wetgevend vlak, een potentieelstudie, ... 

In de herfst van 2020 vond ondanks de coronaperikelen de eerste editie van onze Hydrogen Academy plaats. Via een brede kennismaking met waterstof gedurende vijf avonden van drie uur, laten we bedrijven en overheidsinstanties diepgaand laten kennismaken met alle aspecten van waterstof.

Naast het eigen initiatief van de Academy wordt ook structurele samenwerking bekeken met onderwijspartners om waterstof een volwaardige plaats te geven in het curriculum van het hoger onderwijs.

Roadmaps       Hydrogen academy