Over waterstof

Energiesysteemintegratie (sector-coupling)

De meerwaarde van waterstof in ons energiesysteem gaat verder dan de toepassingen in verschillende sectoren. Die zit hem namelijk in de rol die waterstof kan spelen als facilitator van een “geïntegreerd energiesysteem”, waarin op een zo kosten-efficiënt mogelijke manier klimaatneutraliteit gerealiseerd kan worden.

“Energiesysteemintegratie”, ook wel “sector-coupling” genoemd, is de laatste jaren een populaire term geworden onder beleidsmakers. Het idee is simpel: bekijk verschillende energie-dragers, infrastructuur, en gebruikers niet afzonderlijk, maar verbind ze met elkaar zodat ze daar ingezet kunnen worden waar ze op dat moment het meeste waarde hebben. Op die manier kan het energiesysteem als geheel efficiënter, minder vervuilend en meer hernieuwbaar worden gemaakt en dit tegen een zo laag mogelijke kost.

Waterstof is een sleutelelement van zulk systeem (cfr. de energiesysteemintegratie strategie van de Europese commissie die in juli 2020 samen met de waterstofstrategie werd gepresenteerd). Als moleculaire energiedrager die gemaakt kan worden uit groene elektriciteit, fungeert het op meerdere manieren als “schakel” tussen nu nog gescheiden sectoren. Zo kan het de elektriciteits- en de gassector verbinden, en de kwaliteiten van elke energiedrager optimaal benutten. Wanneer er bijvoorbeeld op enig moment te veel hernieuwbare energie beschikbaar is ten opzichte van de afname, kan deze als gas worden opgeslagen, en andersom.

Maar de schakelfunctie van waterstof is breder dan dat, ook productie en gebruik komen op nieuwe plekken bij elkaar. Zo wordt hernieuwbare (elektrische) energie in de vorm van waterstof beschikbaar voor eindgebruikers in de industrie, het zwaar transport of de scheepvaart, die nood hebben aan moleculaire energiedragers.

Visuele weergave van energiesysteemintegratie

Afbeelding1.png

bron: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1295