Roadmaps en studies WaterstofNet

Waterstof als opslagmedium
Power-to-gas Roadmap studie

2014-2015

Het studieproject ‘Power-to-Gas’, gefinancierd door de Vlaamse Overheid en het Agentschap Ondernemen, omvatte de uitvoering van een roadmap studie. Met toonaangevende Vlaamse industriële partners werden de diverse technologie- en valorisatietrajecten op vlak van 'Power-to-Gas' voor Vlaanderen in kaart gebracht voor de periode 2014-2020. Een oefening die nauw aansloot bij de Europese tijdlijn van Horizon 2020 en de ambities van de FCH-JU (Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking).

In de roadmap studie zijn een aantal verschillende Power-to-gas opties geanalyseerd op economische haalbaarheid en is bepaald hoe de Vlaamse industrie een sterke rol kan spelen in deze toekomstige markt.

Cruciaal in het Power-to-gas concept is de wijze waarop de geproduceerde waterstof het best gevaloriseerd kan worden. Volgende trajecten werden onderzocht:

  • injectie in het bestaande aardgasnet of waterstofnet     
  • via een brandstofcel elektricteit maken
  • toeleveren aan waterstoftankstations voor voertuigen
  • met CO2 omzetten naar synthetisch methaan


Doelstellingen

De roadmap studie ‘Power-to-Gas’ voor Vlaanderen had als doel:

  • Het definiëren van business-modellen per valorisatietraject
  • Het formuleren van ontwikkelingsperspectieven (technologisch/economisch) per valorisatietraject voor 2014–2020 en een doorkijk naar 2020–2050
  • Het vertalen van de resultaten naar een Vlaams programma rond ‘smart specialisatie’ in lijn met de Europese ambities
  • Het inventarisatie van juridische aspecten, barrières en vereist draagvlak voor implementatie
  • Het definiëren van de waardeketen met concrete invulling door bedrijven van business-clusters voor deze markt per valorisatietraject 


Partners

Partners in het project waren:
Hydrogenics - www.hydrogenics.com
Colruyt Group - www.colruytgroup.com
WaterstofNet - www.waterstofnet.eu
Umicore - www.umicore.com
Fluxys - www.fluxys.com
Elia - www.elia.be
Sustesco 

Rapport

Het eindrapport of samenvatting ervan kan u hier downloaden:
Full report
Executive summary
Eindrapport - samenvatting (NL)
Webinar PPT / Video 

Waterstof Industrie Cluster 

De Waterstof Industrie Cluster (eerder genaamd 'Power-to-Gas' bedrijvencluster) werd opgericht naar aanleiding van de 'Power-to-gas' roadmap studie. WaterstofNet is initiatiefnemer en coördineert de clusterwerking.

 Meer informatie over de bedrijvencluster