Roadmaps en studies WaterstofNet

Bijdragen aan de totstandkoming van een geïntegreerde waterstofmarkt binnen België-Nederland-Luxemburg-Duitsland-Frankrijk
Green Octopus

2023-2025

Green Octopus 2.0 heeft tot doel bij te dragen aan de vorming van een geïntegreerde waterstofmarkt tussen de Benelux, Duitsland en Frankrijk, door een transnationaal platform te creëren dat de grensoverschrijdende, regionale kracht op één lijn brengt door middel van een bottom-up benadering en flexibel kan inspelen op de dynamische ontwikkelingen op EU-niveau.

Er wordt een meerjarig project verwacht waarin we de grensoverschrijdende barrières voor regelgeving voor de uitvoering van waterstofprojecten en de ontwikkeling van een waterstofmarkt in de regio zullen identificeren en aanpakken. Hiertoe richt het project zich op

  • het identificeren en aanpakken van de grensoverschrijdende uitdaging mbt regelgeving voor de ontwikkeling van een waterstofmarkt,
  • het ontwikkelen van constructieve discussies rond deze kwesties met de nationale, Benelux- en Europese autoriteiten, en
  • meer zichtbaarheid creëren voor de activiteiten van de projectpartners op EU-niveau.

De volgende stap is om deze kwesties te bespreken met relevante nationale, transnationale en Europese autoriteiten om steun te krijgen van de beleidsmakers voor het opzetten van het vereiste beleid in de regio, maar ook in Europa.

Verder zullen binnen dit project pilootprojecten worden opgestart met de specifieke focus op vlot en barrièrevrij transport van waterstof tussen de vijf landen, om de bestaande technische en regelgevende uitdagingen onder de aandacht te brengen en om verdere steun van beleidsmakers te vragen om deze barrières op te heffen.

De projectpartners bestrijken de hele waterstofwaardeketen wat het mogelijk maakt een ​​duidelijk beeld te krijgen van de behoeften van het hele energiesysteem. De partners zijn, in alfabetische volgorde:

ArcelorMittal (BE, FR, LU), Bosch (DE), Encevo (LU), Fluxys (BE), GRTgaz (FR), HyNorth (Gasunie + Groningen Seaport, NL), Ineos (BE), North Sea Port (NL, BE), OGE (DE), Port of Antwerp-Bruges (BE),  Port of Rotterdam (NL),  Salzgitter (DE).
Partner-Logos-Green-Octopus-2-0-DEF.jpg

Rol van WaterstofNet

WaterstofNet is de projectontwikkelaar en coördinator.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectcoördinator, Samira Farahani (samira.fahani@waterstofnet.eu).

Download de FACTSHEET van Green Octopus 2.0.

Geschiedenis

Green Octopus was oorspronkelijk ook een metaproject, tussen België-Duitsland-Nederland, en werd geïnitieerd door WaterstofNet in 2019. Het belangrijkste doel was om de 12 projectpartners* te ondersteunen met het IPCEI-proces. Dit doel werd bereikt in 2021 en alle projecten van de partners zijn ofwel al ingediend bij de eerste 3 IPCEI golven of zullen worden ingediend voor de 4e IPCEI golf.

Naast deze structurele ondersteuning van partners tijdens het IPCEI-proces, hebben we een rapport opgesteld waarin de aangekondigde waterstofprojecten tot begin 2021 worden gepresenteerd. In dit rapport wordt een korte beschrijving van de projecten gepresenteerd en wordt de tijdslijn gegeven voor de verwachte operationele tijd, productie van opnamecapaciteit en de concrete plannen voor de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur in de drie landen. Dit rapport is gedeeld met de projectpartners,  de ministeries van Economische Zaken in de drie landen, en  Europese organisaties zoals Hydrogen Europe, Clean Hydrogen Partnership en DG GROW.

In 2022 werd door de meeste projectpartners besloten tot voortzetting van het project, met een nieuwe focus op het versterken van de projectregio's in de Benelux, Duitsland en Frankrijk en het aanpakken van de grensoverschrijdende beleids- en regelgevingsuitdagingen voor de totstandkoming van de waterstofmarkt tussen deze landen, en uiteindelijk binnen Europa. De nieuwe fase van het project, oftewel Green Octopus 2.0, werd officieel gelanceerd in februari 2023.

*De 12 projectpartners in de eerste fase waren: : Gasunie (NL), VDL (NL), Port of Rotterdam (NL), North Sea Port (NL, BE), Fluxys (BE), Port of Antwerpen (BE), Port of Zeebrugge (BE), Engie (BE), Colruyt Group (BE), Bosch (D), Salzgitter (D), EKIPO (D).