Doelstellingen en activiteiten

De cluster wil in eerste instantie een platform zijn om kennis uit te wisselen en samenwerkingen op te zetten rond waterstof en power-to-gas concepten. Samen met de bedrijven zoekt WaterstofNet naar mogelijke (piloot)-projecten, helpt bij het opzetten van partnerships en de zoektocht naar funding. Daarnaast wil de cluster een spreekbuis vormen richting het beleid en dat zowel op Vlaams, Belgisch als Nederlands niveau.

Om haar doelstellingen te realiseren, komt de cluster eenmaal per kwartaal samen in een Waterstof Industrie Cluster meeting. Op dergelijke bijeenkomsten doen de clusterleden aan kennisuitwisseling en gezamenlijke kennisopbouw over allerhande waterstoftopics. Door middel van tussentijdse, kortere seminaries, worden specifieke onderwerpen dieper uitgespit. Via thematische werkgroepen, bv. ‘scheepvaart en bunkering’, worden concrete samenwerkingen verkend. Een maandelijkse nieuwsbrief informeert de leden dan weer over het meest recente waterstofnieuws uit binnen- en buitenland. Op jaarbasis wordt ook een werkbezoek aan een concreet waterstofproject in binnen- of buitenland gepland.  

Uit  dergelijke kruisbestuivingen kunnen projectideeën ontstaan, die door WaterstofNet bekeken en berekend worden op hun haalbaarheid waarbij we meedenken over mogelijke financieringskanalen op Vlaams, Nederlands of Europees niveau. De ontwikkeling en realisatie van demonstratieprojecten rond waterstof blijft immers één van de hoofdbetrachtingen. Het uitwerken van creatieve businessmodellen die kunnen leiden tot een interessante, winstgevende waterstof markt, is daar een belangrijk onderdeel van.

De groeiende cluster werpt zich daarenboven op als aanspreekpunt op Vlaams, Belgisch en Nederlands niveau over de rol van waterstof in de toekomstige energiestrategie én als spreekbuis voor het beleid. Waterstof zal een belangrijke rol spelen de komende jaren in de beleidskeuzes. De Waterstof Industrie Cluster analyseert en adviseert op proactieve wijze richting de overheid. 

Tijdens de afgelopen drie jaar werden tientallen samenwerkingsverbanden opgezet en concepten onderzocht. De eerste demonstratieprojecten zitten in de pijplijn. Andere samenwerkingen zijn ontstaan n.a.v. EU calls. Hierbij speelt WaterstofNet als clusterorganisatie een coördinerende rol. We helpen om een goede projectconstructie op te bouwen en de linken te leggen met buitenlandse partijen en lokale overheden. We merken een groeiende interesse voor waterstofprojecten en faciliteren deze maximaal vanuit de cluster.     

Doelstellingen

  • Ontwikkeling en realisatie van demonstratieprojecten rond waterstof in Vlaanderen en (Zuid-)Nederland,
  • Uitwerken van creatieve businessmodellen die kunnen leiden tot een interessante, winstgevende waterstofmarkt en begeleiding naar funding,
  • Kennisuitwisseling en gezamenlijke kennisopbouw over waterstof concepten,
  • Profilering van de Vlaamse en Nederlandse industrie binnen de Europese waterstof markt,
  • Optreden als aanspreekpunt op Vlaams, Belgisch en Nederlands niveau over de rol van waterstof in de  toekomstige energiestrategie en proactieve adviseur van diverse overheden rond waterstofonderwerpen

Doelgroep

Alle bedrijven die actief zijn in een deel van de waardeketen van waterstof :

  • Productie van hernieuwbare energie en/of waterstof
  • De opslag, het transport of de distributie van waterstof
  • De ontwikkeling en/of productie van waterstoftechnologie of componenten daarvan
  • Systeemintegratie en aanvullende services
  • Toepassingen op waterstof (transport, chemie, H2-to-power,…)

LOGO_h2-wic-2021.png

Nieuws WIC
WIC

Ineos invests in hydrogen boiler at Inovyn site Antwerp

Ineos is investing in the construction of a hydrogen boiler at its Antwe...
Read more
Ineos invests in hydrogen boiler at Inovyn site Antwerp

Europese Hydrogen Valley status voor Vlaamse havens

Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port en Port of Oostende zijn op Europ...
Read more
Europese Hydrogen Valley status voor Vlaamse havens

Demonstration of AVATAR vessel for city freight transport, charged by H2 ICE CHP

The AVATAR project aims to tackle challenges of city freight distributio...
Read more
Demonstration of AVATAR vessel for city freight transport, charged by H2 ICE CHP

Register now! Conference 'Joining forces on hydrogen - Belgium, Benelux and its neighbours', Oct 16th 2023

Under the umbrella of the Belgian Hydrogen Council (BHC), WaterstofNet a...
Read more
Register now! Conference 'Joining forces on hydrogen - Belgium, Benelux and its neighbours', Oct 16th 2023

Port of Antwerp-Bruges elected as President of the board of the Belgian Hydrogen Council

In March, WaterstofNet and Cluster Tweed launched the Belgian Hydrogen C...
Read more
Port of Antwerp-Bruges elected as President of the board of the Belgian Hydrogen Council

BESIX receives contract for first phase of Port of NEOM development

BESIX, in partnership with Modern Building Leaders (MBL) and Boskalis, h...
Read more
BESIX receives contract for first phase of Port of NEOM development

TECH & Ford Trucks announce partnership for the conversion to dual fuel hydrogen trucks

CMB.TECH and Ford Trucks are pleased to announce a new partnership for t...
Read more
TECH & Ford Trucks announce partnership for the conversion to dual fuel hydrogen trucks

Total Energies puts 10 billion euros into giant green hydrogen project in Morocco

Total Energies has announced plans to study a major wind and solar proje...
Read more
Total Energies puts 10 billion euros into giant green hydrogen project in Morocco

Future Proof Shipping launches first hydrogen-powered inland container ship

On 25 May, Dutch shipping company Future Proof Shipping (FPS) officially...
Read more
Future Proof Shipping launches first hydrogen-powered inland container ship

VoltH2 and TÜV NORD GROUP start development of a green hydrogen plant in Essen

VoltH2, developer and future producer of green hydrogen, is working toge...
Read more
VoltH2 and TÜV NORD GROUP start development of a green hydrogen plant in Essen

Over de cluster       Leden        Lid worden        Ledenportaal