Logo_WIC.png

Waterstof Industrie Cluster: doelstellingen en activiteiten

De cluster wil in eerste instantie een platform zijn om kennis uit te wisselen en samenwerkingen op te zetten rond waterstof en power-to-gas concepten. Samen met de bedrijven zoekt WaterstofNet naar mogelijke (piloot)-projecten en helpt bij het opzetten van het partnership. Daarnaast wil de cluster een spreekbuis vormen richting het beleid en de positie van de Vlaamse industrie in Europa bewerkstelligen.  
Om haar doelstellingen te realiseren, komt de cluster eenmaal per kwartaal samen in een Waterstof Industrie Cluster meeting. Op dergelijke bijeenkomsten doen de clusterleden aan kennisuitwisseling en gezamenlijke kennisopbouw over waterstof-productie en toepassingen. Via een nieuwsbrief blijven de leden op de hoogte over het meest recente waterstofnieuws. Op jaarbasis wordt ook een bezoek aan een 'waterstof industrie' project in een buurland gepland. 

Uit  dergelijke kruisbestuivingen kunnen projectideeën ontstaan, die door WaterstofNet bekeken en berekend worden op hun haalbaarheid. De ontwikkeling en realisatie van demonstratieprojecten rond waterstof in Vlaanderen blijft immers één van de hoofdbetrachtingen. Het uitwerken van creatieve businessmodellen die kunnen leiden tot een interessante, winstgevende waterstof markt, is daar een belangrijk onderdeel van.

De groeiende cluster wil zich daarenboven opwerpen als aanspreekpunt op Vlaams-Belgisch niveau over de rol van waterstof in de toekomstige energiestrategie én als spreekbuis voor het beleid. Waterstof zal een belangrijke rol spelen de komende jaren in de beleidskeuzes. De Waterstof Industrie Cluster analyseert en adviseert op proactieve wijze richting de overheid. 

Tijdens de afgelopen drie jaar werden tientallen samenwerkingsverbanden opgezet en concepten onderzocht. De eerste demonstratieprojecten zitten in de pijplijn. Andere samenwerkingen zijn ontstaan n.a.v. EU calls. Hierbij speelt WaterstofNet als clusterorganisatie een coördinerende rol. We helpen om een goede projectconstructie op te bouwen en de linken te leggen met buitenlandse partijen en lokale overheden. We merken een groeiende interesse voor waterstofprojecten en faciliteren deze maximaal vanuit de cluster.     

Doelstellingen

  • Ontwikkeling en realisatie van demonstratieprojecten rond waterstof in Vlaanderen en Zuid-Nederland,
  • Uitwerken van creatieve businessmodellen die kunnen leiden tot een interessante, winstgevende waterstof markt,
  • Kennisuitwisseling en gezamenlijke kennisopbouw over waterstof concepten,
  • Profilering van de Vlaamse en Zuid-Nederlandse industrie binnen de Europese waterstof markt,
  • Optreden als aanspreekpunt op Vlaams-Belgisch niveau over de rol van waterstof in de toekomstige energiestrategie.

Doelgroep

Alle bedrijven die actief zijn in een deel van de waardeketen van waterstof :

  • Productie van hernieuwbare energie,
  • Waterstoftechnologie (productie, transport, opslag),
  • Systeemintegratie,
  • Toepassingen op waterstof (transport, chemie, H2-to-power,…).

 

PTG_Doelen.jpg

Interesse om lid te worden? Klik hier om alles te lezen over de voordelen van lidmaatschap.