Icoon_fabriek.pngIndustrie Projecten WaterstofNet

Wereldwijd bestaat er een vraag van 70 miljoen ton naar waterstof als grondstof voor de industrie, voornamelijk de (petro)chemie, maar ook voeding, staal, elektronica,....In België gaat het om zo’n 600 kiloton (kton) of 600 000 ton industriële waterstof. De vraag naar deze waterstof wordt nog zo goed als volledig fossiel ingevuld, voornamelijk door het kraken van aardgas (SMR). Dit proces zorgt voor een significante uitstoot van CO2.

Deze enorme hoeveelheden fossiele waterstof verduurzamen via de inzet van lage koolstof waterstof (zoals restwaterstof of waterstof uit SMR waarbij de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen en/of hergebruikt) en groene waterstof uit elektrolyse vormt een belangrijke uitdaging, waar geen andere duurzame alternatieven voor bestaan.

Daarnaast zijn er ook nieuwe toepassingen mogelijk binnen industriële processen voor waterstof. We denken dan aan de staalindustrie met een gedeeltelijke vervanging van cokes door duurzamewaterstof in het hoogoven proces of zelfs een volledig nieuw proces met waterstof aan de basis,  waarbij direct-gereduceerd ijzer (DRI) geproduceerd wordt door het rechtstreeks reduceren van ijzererts door een reducerend gas.

Waterstof zal de basis vormen van duurzame chemie waarrond zich ook nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen zoals synthetische brandstoffen, ook gekend als e-brandstoffen (e-fuels). Hierbij wordt CO2, dat afgevangen wordt in een verbrandingsproces of in de toekomst zelfs uit de atmosfeer (direct air capture) en vervolgens hergebruikt wordt (carbon capture and utilisation–CCU), gecombineerd met duurzame waterstof om een vloeibare brandstof te vormen.

Binnen industrie kan waterstof ook bepaalde elektriciteits-en warmtevragen invullen. Via het power-to-power principe kan waterstof elektriciteit leveren via stationaire toepassingen, bijvoorbeeld als generator of back-up of kan het opslagmogelijkheden bieden voor lokaal opgewekte (overtollige) groene stroom. Door middel van verbranding of via brandstofcellen kunnen ook warmtevragen ingevuld worden. We denken dan met name aan hoge temperatuur processen die moeilijk te elektrificeren vallen.