Internationale samenwerking

WaterstofNet vertegenwoordigt België in de IEA

De Belgische overheid heeft WaterstofNet aangeduid als vertegenwoordiger van België voor deelname aan de ‘Hydrogen Implementing Agreement’ binnen het IEA (International Energy Agency).

Het IEA opereert wereldwijd en op deze manier staat WaterstofNet voor België in direct contact staan met waterstofontwikkelingen in toonaangevende landen als Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten van Amerika.

Dit betekent dat België meer toegang krijgt tot internationale informatie, tegelijk zullen Belgische ontwikkelingen aandacht krijgen binnen een groot internationaal platform.

WaterstofNet werkt nauw samen met HyCologne

HyCologne en WaterstofNet hebben in 2013 een ovreenkomst getekend , waarin zij aangeven structureel samen te werken tussen Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen.
Beide waterstofregio's ambiëren gezamenlijk projecten te ontwikkelen op vlak van waterstof-infrastructuur en -toepassingen.