Roadmaps en studies WaterstofNet

LIHYP - Linking Hydrogen Power Potentials

2023 - 2027

LIHYP brengt de vraag naar en het aanbod van waterstof en belanghebbenden bij elkaar en biedt mogelijkheden voor toekomstige samenwerking. Het project initieert mogelijkheden om de marktintroductie van waterstoftoepassingen te versnellen, wat leidt tot verbonden regionale waterstofwaardeketens in de Noordzee-regio (‘NSR’). Het project zal verschillende pilots voor het gebruik van waterstof realiseren, zoals waterstof bakfietsen, waterstof vrachttreinen, waterstof busstations en proeftuinen in Nederland, België, Denemarken, Frankrijk en Duitsland. Er zal een waterstofplatformmarktplaats in de Noordzee-regio worden opgezet om relevante belanghebbenden met elkaar in contact te brengen en er zal een solide databank voor vraag, productie en aanbod van waterstof worden gecreëerd. Verschillende routekaarten voor bedrijfsmodellen zullen ondernemers, investeerders en overheden helpen bij het plannen van waterstof in de Noordzee-regio. Samen zullen alle partners de eerste stappen zetten voor grensoverschrijdende systeemintegratie voor waterstofinfrastructuren, harmonisatie en standaardisatie.

Het project wordt gefinancierd binnen het INTERREG Noordzee Programma.


LIHYP zal het volgende realiseren:

 • Een NSR H2 platform-marktplaats die relevante H2 stakeholders met elkaar verbindt.
 • Gegevensverzameling voor vraag, productie en aanbod van H2 van nu tot 2030.
 • Stappen zetten in de richting van het beheer van tekorten en overschotten van H2-productie.
 • Stappen zetten naar systeemintegratie voor H2-infrastructuren, harmonisatie en standaardisatie.
 • Bevorderen van stimulansen voor H2, bijdragen aan een eerlijk concurrentie-klimaat met fossiele brandstoffen.
 • LIHYP-partners en haar partners (ongeveer 2000 MKB-bedrijven) betrekken bij Fit-for-55-doelstellingen door het opstellen en communiceren van lokale-regionale-NSR(H2)-routekaarten/strategieën tot 2030, gebaseerd op voorspellende data-analyse.
 • Ondernemers, investeerders en overheden aanmoedigen die routekaarten gebruiken voor bedrijfsmodellering om NSR-investeringen en -capaciteiten te plannen.
 • H2-demonstratiemodellen en H2-toepassingen laten zien en promoten.

De rol van WaterstofNet in het project
Vanwege de ruime ervaring in de Benelux zal WaterstofNet bijdragen aan werkpakket (WP) 3 'Regelgeving en Normen' en WP 4 'NSR Roadmap' vanuit een Benelux-perspectief.

Het projectconsortium bestaat uit de volgende bedrijven en instellingen:

 • België: WaterstofNet, Urban Waterway Logistics, P&E Lowlands.
 • Denemarken: Hydrogen Valley/Cemtec Fonden, Eurowind Energy
 • Frankrijk: Centre de Conseil et d'Innovation en Logistique, Institut du Droit International des Transports, Communautaire Urbaine du Havre
 • Duitsland: Oldenburger Energiecluster OLEC e.V., Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, H2-Region Emsland c/o Energy Hub Emsland GmbH, Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg, Bremer Mineralölhandel GmbH, Bentheimer Eisenbahn, atene KOM GmbH
 • Nederland: Stichting New Energy Coalition (Lead Partner), Kiwa Technology B.V., Provincie Drenthe, Groningen Airport Eelde, Rijksuniversiteit Groningen

Volg LIHYP op de officiële website.

LIHYP_map.png