EU-logo.gifinterreg_Vlaanderen-Nederland_NL_Fund_RGB-1.jpg

Waterstofregio 2.0 (2016-2019)

Vlaanderen en Nederland herbergen een aantal unieke technologiespelers en eindgebruikers rond waterstof, zowel op vlak van de ontwikkeling van voertuigen als op vlak van de productie van waterstof uit groene energie.

De samenwerking rond waterstof tussen Vlaanderen en Nederland is gestart in 2009 onder impuls van het Interreg-project ‘Waterstofregio Vlaanderen-Zuid-Nederland’. Binnen ‘Waterstofregio’, gecoördineerd door WaterstofNet, zijn een aantal unieke demonstratieprojecten gerealiseerd: 1 MW plant op restwaterstof, een nieuw bus concept op waterstof, een waterstoftankstation in Vlaanderen voor heftrucks, een waterstoftankstation in Nederland voor bussen en auto’s, een vuilniswagen op waterstof en een sloep op waterstof.

Op basis van deze resultaten heeft de regio Vlaanderen-Nederland een sterk eco-systeem rond waterstof ontwikkeld en is de regio actief betrokken bij een aantal Europese initiatieven.

Met het Interreg-project Waterstofregio 2.0, opnieuw gecoördineerd door WaterstofNet, wordt deze samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland verder verstrekt door bijkomende projecten te realiseren door en voor bedrijven in de regio. 

Op vlak van waterstofinfrastructuur:

  • Ontwikkeling en bouw van twee unieke waterstoftankstations, waar ter plaatse uit groene elektriciteit waterstof geproduceerd zal worden: in Wilrijk wordt het tankstation gekoppeld aan een verbrandingsoven, in Breda wordt het tankstation gekoppeld aan de zonne-energie.
  • Uitbreiding van het bestaande waterstoftankstation op de Automotive Campus in Helmond om nog meer demonstratietoepassingen te kunnen bedienen
  • Ontwikkeling en inzet van een mobiel waterstoftankstation om demonstraties op verschillende plaatsen in de regio te faciliteren.

Op vlak van Zero-emissie toepassingen:

  • Demonstratie van Europa’s grootste vloot van 75 heftrucks, waarbij gebruik gemaakt zal worden van ‘indoor’ waterstof tanken.
  • Ontwikkeling en demonstratie van de eerste grote (40 ton) vrachtwagen op waterstof in Europa
  • Het demonstratieprogramma voor vuilniswagens, opgestart in het vorige Interreg-project, zal in dit project Vlaanderen en Zuid-Nederland verder gezet worden. 

Om het bestaande ecosysteem, bestaande uit technologie-ontwikkelaars en eindgebruikers, verder  uit te bouwen wordt samengewerkt met een regionale ontwikkelingsmaatschappijen en netwerkorganisaties.

Het totale budget van het project is 14 miljoen euro, waarvan 6 miljoen euro beschikbaar komt vanuit Interreg. 

STATUS project oktober 2019

Waterstoftankstation Antwerpen

Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met potentiële gebruikers van het waterstof tankstation.Concept van tankstation is uitgewerkt. Exacte locatie is vastgelegd en gesprekken met vergunningverleners worden opgestart

Uitbreiding H2 productie Halle, indoor tankdispensers en heftrucks

De elektrolysecapaciteit van de bestaande H2 productieinstallatie is uitgebreid en er is een aansluiting voorzien om externe H2 belevering mogelijk te maken.
Op 2 locaties in het distributiecentrum Dassenveld van Colruyt is een indoor dispenser in gebruik.
De uitrol van 75 brandstofcel aangedreven manipulatietoestellen is gestart. Deze is in ´18 onderbroken wegens wegens een technisch issue i.v.m de compressor van het tankstation. Begin 2019 is de uitrol terug opgestart.
De FC's worden momenteel grondig getest en aangepast waar nodig.

700 bar H2 tankstation Halle (bij Colruyt Group)

Op 8 oktober 2018 werd dit station officieel geopend door CEO Jef Colruyt, in aanwezigheid van Vlaams minister–president Geert Bourgeois en Minister van Energie Bart Tommelein. Het station is sindsdien toegankelijk voor het publiek.

Waterstoftankstation Breda

PitPoint (PP) werkt samen met lokale stakeholders rond het watertoftankstation voor Breda. Het station zal zowel personenvoertuigen (700 bar) als heavy duty voertuigen (350 bar) van groene H2 voorzien. PitPoint heeft voor dit station een aanvullende DKTI subsidie verkregen vanuit de Nederlandse overheid. De vergunningsaanvraag voor het waterstoftankstation in Breda is ingediend. Momenteel is PitPoint in gesprek met een aantal afnemers. Zo is onder meer de afvaldienst Breda met diens huisvuilwagens een belangrijke potentiële afnemer. 

Uitbreiding waterstoftankstation Helmond

De uitbreiding van het waterstoftankstation in Helmond is gerealiseerd. Op 5 april vond de eerste tanking - na de uibreiding - plaats.

Mobiel waterstoftankstation

Het mobiele tankstation is in oktober 2018 geleverd. Er is reeds gestart met de planning van verschillende demonstratieprojecten. Het verkrijgen van een vergunning voor een demonstratie is een belangrijke voorwaarde voor de doorgang van een demonstratieproject. 

Ontwikkeling en demonstratie van 40 ton vrachtwagen op waterstof

De werkzaamheden op het gebied van ontwerp, engineering en bouw zijn afgerond.

Ontwikkeling van een regionale merkonafhankelijke service- en onderhoudsdienst voor diverse brandstofcel wegvoertuigen.

Er is een inventarisatie gedaan ivm rollen en verantwoordelijkheden van samenwerkende partners. Tevens is er een uitvraag gedaan voor aanschaf van een H2-elektrische service- en demowagen.

Uitbouw ecosysteem

Tot slot, om het bestaande ecosysteem verder uit te bouwen wordt continue samengewerkt met regionale ontwikkelingsmaatschappijen en netwerkorganisaties.

Het ecosysteem rondom H2 is sinds WR1.0 sterk gegroeid. De voorbije maanden werd een overzicht gemaakt van belangrijke spelers in de regio. Er werd tevens een haalbaarheidsonderzoek afgerond in de regio Roeselare/Izegem voor de realisatie van een waterstoftankstation.

Combinatielogo_VLAIO.jpg logo-ministerie-van-economische-zaken.jpg

Logo-balk-web.gif   logo-Smart-Hub.png   vlaams-brabant-zwart.jpg    provincie_antwerpen_logo_P200.jpg       POM_logo_CMYK.jpg

       

      

Partners