Sloep op waterstof
Waterstofregio Vlaanderen - Zuid-Nederland

2013- 2017

Icoon_boot.png

Binnen het Interreg-project ‘Waterstofregio Vlaanderen - Zuid-Nederland’ is een
sloep, die initieel was uitgerust met een elektrische aandrijving met batterijen, uitgebreid
met een brandstofcel en waterstoftanks.

Er is een klein waterstofvulpunt gerealiseerd om de sloep met waterstof te kunnen
tanken.

De zero-emissie sloep is van 2013 tot 2017 tijdens het vaarseizoen ingezet op het
Veerse Meer.

Rol van WaterstofNet

WaterstofNet heeft het project begeleid en was opdrachtgever en exploitant van het
waterstofvulpunt.