TotalEnergies opent waterstoftankstation in Veldhoven
23 juni 2022

TotalEnergies opent waterstoftankstation in Veldhoven

Voormalig ‘demonstratie’-tankstation van WaterstofNet in Helmond wordt publiek tankstation van TotalEnergies in Veldhoven

Nederland heeft er weer een openbaar waterstoftankstation bij. Vandaag is immers het waterstoftankstation van TotalEnergies in Veldhoven officieel geopend, in aanwezigheid van algemeen directeur van TotalEnergies Marketing Nederland, Robert Joore, projectmanager Mobiliteit van WaterstofNet, Stefan Neis, Retail Director van TotalEnergies Marketing Nederland, Nathalie Baras en Mariëlle Giesbertz, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Veldhoven.

Het publiek toegankelijke waterstoftankstation bevindt zich aan De Run 4230 in Veldhoven, nabij het verkeersknooppunt De Hogt in de Randweg Eindhoven voor de aansluiting van de A2 en de N2 op de A67. Het station bevindt zich op een terrein dat eigendom is van  VDL Groep en levert waterstof met een druk van 700 bar, geschikt voor personenauto's en andere lichte voertuigen, en 350 bar, voornamelijk gebruikt voor zware voertuigen zoals bussen en vrachtwagens.

Het station heeft er al een boeiende geschiedenis op zitten. In 2013 is het - in opdracht van WaterstofNet - binnen het Interreg-project ‘Waterstofregio Vlaanderen - Zuid-Nederland’ gebouwd op het terrein van de Automotive Campus in Helmond. Het was daarmee het eerste waterstoftankstation in de Benelux, dat was uitgerust met een elektrolyse-systeem, waarbij zowel voertuigen op 350 bar (bussen, vuilniswagens,…) als voertuigen op 700 bar (auto’s) konden tanken. Het werd destijds gebruikt als testplatform voor verschillende types van waterstofvoertuigen uit verschillende waterstofprojecten. Maar ook automobilisten die met een waterstofwagen rijden konden er tanken.

Vanwege de toenemende vraag naar waterstof voor diverse voertuigtoepassingen is het station in 2018 het waterstoftankstation binnen het Interreg-project Waterstofregio 2.0 uitgebreid, zowel op vlak van productie – (60 Nm³/h ) – als van compressiecapaciteit. Vanwege het voortdurende toenemende aantal eindgebruikers en de daaraan gestelde eisen, was het voor WaterstofNet niet meer mogelijk het waterstoftankstation volgens de eisen van nu operationeel te houden. Daarnaast moest het waterstoftankstation geüpgraded worden en verplaatst worden naar een publiek toegankelijke locatie. 

Nu is er een nieuwe vervolgstap voor het station. Het station werd verplaatst naar een meer toegankelijke plek en wordt hiermee een openbaar, publiek station. Het station is ondertussen eigendom van TotalEnergies. TotalEnergies zorgde voor de benodigde upgrade, de verplaatsing en exploiteert het station.

TotalEnergies werkt hard aan de uitbreiding van haar netwerk van servicestations met alternatieve brandstoffen zoals groengas, waterstof, LNG en elektriciteit. Vorige maand opende het nog een waterstoftankstation in Breda. om schonere en duurzamere mobiliteit mogelijk te maken.  

Adwin Martens, directeur WaterstofNet:
We zijn enorm fier dat dit eerste waterstoftankstation in de Benelux, dat in 2013 startte als testplatform voor waterstoftoepassingen, nu is uitgegroeid tot een volwaardig publiek station dat commercieel wordt uitgebaat. Het operationeel beheer van het waterstoftankstation tussen 2013 en 2020 door WaterstofNet heeft ons immens veel en ook unieke ervaringen gebracht. Dankzij deze ervaring is WaterstofNet betrokken bij de ontwikkeling van 12 waterstoftankstations in de Benelux.

Nathalie Baras, Retail Director van TotalEnergies Marketing Nederland: 
Nederland heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. De juiste tank- en laadinfrastructuur maakt de overstap naar schoner en duurzamer vervoer makkelijker. Als TotalEnergies in Nederland zijn wij zeer verheugd hieraan te kunnen bijdragen door betaalbare en schonere energie voor transport breed beschikbaar te maken. De opening van ons nieuwe waterstoftankstation in Veldhoven, het vierde dat TotalEnergies in Nederland exploiteert, is een volgende belangrijke stap in de verwezenlijking van dit doel.

Pieter van der Leegte,  directeur VDL Groep:
VDL Groep speelt een prominente rol op het gebied van duurzame energie, voor zowel stationaire als mobiele toepassingen. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de CO2-uitstoot te reduceren, is waterstof van groot belang. Het faciliteren van dit waterstoftankstation van TotalEnergies past dan ook naadloos in onze activiteiten op het gebied van de energietransitie.

Download het persbericht

Op de foto van links naar rechts: Algemeen directeur van TotalEnergies Marketing Nederland, Robert Joore, Project manager Mobiliteit van WaterstofNet, Stefan Neis, Nathalie Baras, Retail Director van TotalEnergies Marketing Nederland en Mariëlle Groesbertz, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Veldhoven (op foto).

Opening-H2-Station-Veldhoven-23-June-2022-Photo-1-cropped.png

Uitgebreider fotoverslag volgt.

flag_yellow_high.jpginterreg_Vlaanderen-Nederland_PANTONE-1.jpg