Exploitatie tankstation op Automotive Campus in Helmond
Waterstofregio Vlaanderen - Zuid-Nederland
Waterstofregio 2.0

2009 -2021

 

Binnen het Interreg-project ‘Waterstofregio Vlaanderen - Zuid-Nederland’ heeft PitPoint -in opdracht van WaterstofNet - het eerste tankstation met elektrolyse in Nederland ontwikkeld en gebouwd op het terrein van de Automotive Campus in Helmond.

Dit was het eerste waterstoftankstation in de Benelux dat is uitgerust met een elektrolyse-systeem, waarbij zowel voertuigen op 350 bar (bussen, vuilniswagens,…) als voertuigen op 700 bar (auto’s) kunnen tanken.

Het tankstation is operationeel sinds 2013 en wordt gebruikt als testplatform voor verschillende types van waterstofvoertuigen uit andere waterstofprojecten. Bovendien wordt het gebruikt door automobilisten die met een waterstofwagen rijden.

Uitbreiding tankstation

Vanwege de toenemende vraag naar waterstof voor diverse voertuigtoepassingen is in 2018 het waterstoftankstation op de Automotive Campus in Helmond binnen het project Waterstofregio 2.0 uitgebreid, zowel op vlak van productie (60 Nm³/h ) - als compressiecapaciteit.

Verplaatsing station naar Veldhoven

Eind 2021 is het station overgenomen door TotalEnergies.

Vanwege het voortdurende toenemende aantal eindgebruikers en de daaraan gestelde eisen, was het voor WaterstofNet niet meer mogelijk het waterstoftankstation volgens de eisen van nu operationeel te houden. Daarnaast moest het waterstoftankstation geüpgraded worden en verplaatst worden naar een publiek toegankelijke locatie.

Op 23 juni is het offcieel geopend als openbaar, publiek tankstation.

Het publiek toegankelijke waterstoftankstation bevindt zich aan De Run 4230 in Veldhoven, nabij het verkeersknooppunt De Hogt in de Randweg Eindhoven voor de aansluiting van de A2 en de N2 op de A67.