Bouw waterstoftankstation bij Colruyt Group
Waterstofregio Vlaanderen - Zuid-Nederland

2012

In kader van het Interreg-project ‘Waterstofregio Vlaanderen - Zuid-Nederland’ heeft
Hydrogenics - in opdracht van WaterstofNet - het eerste waterstoftankstation voor
waterstof op 350 bar in Vlaanderen gebouwd, op de logistieke site van Colruyt
Group in Halle. Groene elektriciteit (wind en zon) wordt via elektrolyse omgezet naar waterstof.

In februari 2012 is het waterstoftankstation geopend en is een testprogramma rond heftrucks op waterstof gestart.

Rol van WaterstofNet

WaterstofNet was de opdrachtgever voor de bouw van het waterstoftankstation en
stond tot 2017 in voor de exploitatie ervan. De exploitatie gebeurt sindsdien door
Colruyt Group.

Het station is binnen het project Don Quichote uitgebreid naar een smartgrid omgeving (Don Quichote).
Er is een indoor tanksysteem geïnstalleerd voor het sneller betanken van de heftrucks (Waterstofregio 2.0).
En het tankstation is uitgebreid naar 700 bar (publiek waterstoftankstation), zodat ook auto's kunnen worden betankt (Waterstofregio 2.0).