Uw offshore wind en groene waterstof bedrijfsnetwerk uitbreiden 

Inn2POWER

Inn2POWER is een project van Interreg North Sea Region. Het doel van ons project is om de innovatiecapaciteit uit te breiden en de toegang tot de offshore windindustrie en groene waterstof voor KMO's te verbeteren door offshore wind- en groene waterstofbedrijven in de North Sea Regio met elkaar in contact te brengen.

De eerste fase van het meerjarige project (oktober 2016 - 2021) was uitsluitend gericht op de offshore windsector. Het project werkte aan:

- Het ondersteunen van partnerschappen en toegang tot nieuwe, internationale markten

- Het in kaart brengen van de kansen en uitdagingen voor KMO's rond offshore windenergie

- Het ontwikkelen van instrumenten voor offshore windenergie (bedrijvengids, testfacilities.eu)

- Het versterken van de rol van testfaciliteiten voor offshore windenergie.

In de tweede fase (2021 - 2023) werd het project uitgebreid naar de groene waterstofeconomie, met WaterstofNet als partner voor België. Het project richtte zich op het uitbreiden van de bovengenoemde mapping en tools naar de groene waterstofsector. U kunt de andere partners in België en de andere landen vinden in de onderstaande visual.

Rol van WaterstofNet

WaterstofNet was een partner voor België in de tweede fase van het project, waarbij het toepassingsgebied van offshore wind werd uitgebreid naar de groene waterstofeconomie. In die hoedanigheid heeft WaterstofNet de volgende dingen gedaan:

- WaterstofNet was de hoofdauteur van het Green Hydrogen State of the Nation Report voor België.

- WaterstofNet heeft bijgedragen aan de Company Directory, een online adresboek voor de offshore wind en groene waterstof industrie in Europa. Op deze website kunt u zoeken naar partners en klanten in de Europese toeleveringsketen voor offshore windenergie en groene waterstof en kunt u de innovatie-uitdagingen voor de industrie bekijken om de kosten voor de sector te verlagen.

- WaterstofNet leverde een belangrijke bijdrage aan het rapport "Offshore Windenergie en Groene Waterstof - Offshore testfaciliteiten en waterstof" door interviews af te nemen met relevante spelers in België die werken aan offshore waterstofproductie.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectcoördinatoren, Isabel François (isabel.francois@waterstofnet.eu) en Stefan Van Laer (Stefan.vanlaer@waterstofnet.eu).

Partners
Inn2POWER-partners.jpg