Windenergie, waterstof, heftrucks en smart grid
Don Quichote

2012-2017

Het waterstoftankstation bij Colruyt Group in Halle is binnen het Europese project ‘Don Quichote’ uitgebreid tot een unieke testopstelling voor de combinatie wind - waterstof - heftrucks en smart grid.

De uitbreiding omvatte de:

  •  installatie van PEM-elektrolyse (30 Nm³/h), zodat benchmark met alkalische elektrolyse mogelijk is,
  • uitbreiding met extra opslag en compressor-capaciteit,
  • uitbreiding met brandstofcel, zodat opgeslagen waterstof via de brandstofcel elektriciteit
  • maakt, die vervolgens aan het elektriciteitsnet wordt geleverd.De volledige ‘Don Quichote’ installatie is op 9 maart 2016 officieel in gebruik genomen en de diverse bedrijfsvoeringstrategieën (waterstofproductie voor het tanken van heftrucks of voor omzetting naar elektriciteit met brandstofcel om terug op het net te zetten) zijn getest.

Voor meer info, grafieken en resulaten, download the brochure hier.

Rol van WaterstofNet

WaterstofNet heeft het initiële projectidee ontwikkeld, geschreven en ingediend.
Na de goedkeuring was WaterstofNet mee verantwoordelijk voor de projectcoördinatie, de coördinatie van de uitbreiding van het tankstation en daaraan gekoppelde veiligheidsstudie en de communicatie.

Projectvideo's: