8 waterstoftankstations in de Benelux
H2Benelux

2017-2021

Binnen het project H2Benelux werken de overheden van de Benelux samen met een aantal partners (bedrijven) om de ontwikkeling van waterstoftankstations voor personenauto’s op te starten. Zo kan de Benelux aansluiten bij de  ont wikkelingen in Duitsland en Frankrijk.

Concreet worden binnen het project ‘H2BeNeLux’ 8 waterstoftankstations gebouwd: 4 in Nederland (Regio Amsterdam (2), Utrecht , Rotterdam), 3 in België (Regio Leuven, Luik, Gent) en 1 in Luxemburg.

Bij elk waterstoftankstation worden 10 auto’s op waterstof ingezet, zodat op al deze plaatsen proeftuinen rond waterstof worden gecreëerd.
De resultaten van deze 8 proeftuinen worden vertaald in een roadmap voor de
ontwikkeling van waterstofnfrastructuur in de Benelux voor 2020 - 2025 - 2030.

Rol van WaterstofNet

WaterstofNet heeft het projectidee H2Benelux ontwikkeld en ingediend bij Europa.
Tijdens de uitvoering van H2Benelux is WaterstofNet coördinator van het project, en organiseert WaterstofNet de inhoudelijke en financiële rapportering en de communicatie van het project.

H2BeNelux is goedgekeurd binnen het Europese programma ‘Connecting
Europe Facility (CEF) - Transport Sector’.

Met cofinanciering vanuit:

  • De Nederlandse overheid (ministerie EZ en ministerie I&M)
  • De Vlaamse overheid
  •  De Waalse overheid
  • De Luxemburgse overheid