Aandacht voor waterstof in het federaal regeerakkoord
5 oktober 2020

Aandacht voor waterstof in het federaal regeerakkoord

Het Belgische federale regeerakkoord  heeft aandacht voor waterstof. Het zet ook breed in op economische relance en duurzaamheid, twee thema’s waar waterstof een bijdrage kan leveren. Naast de uitgesproken Vlaamse ambities, zien we nu dus ook op federaal vlak een groeiende interesse in waterstof.

Waterstof wordt met naam en toenaam vermeld als het gaat over investeringen in duurzame energie, met name in de productie van groene waterstof voor industrieën en vrachtvervoer waarbij elektrificatie niet mogelijk is. Voorts wordt bekeken hoe proefprojecten rond innovatieve hernieuwbare energie op zee, vergroening van gas, power-to-x, productie van koolstofarme waterstof en CO2-afvang, -hergebruik en opslag, … gestimuleerd kunnen worden en wordt een regelgevend kader uitgewerkt om deze en andere innovaties te versnellen. Het gaat dan met name over de uitbouw van een H2- en CO2 backbone dat maximaal hergebruik van de bestaande aardgas infrastructuur mogelijk moet maken. Tot slot wordt het potentieel van waterstoftreinen onderzocht.

Investeringen in waterstof kunnen gefaciliteerd worden in het relancebeleid dat onder meer investeringen voorziet in de energietransitie. Men kijkt ook naar de Europese Green Deal voor middelen. Het regeerakkoord staat tevens bol van duurzaamheidsdoelstellingen waarin waterstof een rol kan spelen. Het is de ambitie om tegen 2030 de broeikasgasuitstoot met 55% te verminderen en tegen 2050 België klimaatneutraal te maken. De invoering van een “fiscaal sturend instrument” wordt bekeken om fossiele brandstoffen zoveel mogelijk te ontmoedigen. Milieuvriendelijke mobiliteit is eveneens een doelstelling, bv. via de geleidelijke uitfasering van de verkoop van niet zero-emissie auto’s en de focus op zero-emissie bedrijfswagens vanaf 2026.

“Raakvlakken genoeg dus om een waterstofverhaal aan op te hangen”, reageert Adwin Martens, directeur van WaterstofNet. “In combinatie met de uitgesproken Vlaamse ambities en relanceplannen, kan dit een echte opstap betekenen naar een waterstofeconomie in België. Het is belangrijk nu ook een waterstofvisie op nationaal niveau te formuleren die we naast de verhalen van de buurlanden kunnen leggen. WaterstofNet wil zeker die partner zijn.”