VARIO enthousiast over de waterstof IPCEI!
8 september 2020

VARIO enthousiast over de waterstof IPCEI!

VARIO, de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen, bracht gisteren een advies uit over de IPCEI's, de Important Projects of Common European Interest (initiatief van de EU) en in het bijzonder over de IPCEI ‘Hydrogen technologies and systems’. Het advies is heel positief over de deelname van Vlaanderen aan de waterstof-IPCEI. Het kent ook een belangrijke rol toe aan WaterstofNet en de Waterstof Industrie Cluster. VARIO wil zo de Vlaamse overheid adviseren in het uitbouwen van een waterstofbeleid.

IPCEI geeft de mogelijkheid aan lidstaten om de beperking die Europa oplegt rond staatssteun aan (private) actoren te overschrijden. De waterstof-IPCEI “Green Octopus” wil de lidstaten België, Nederland en Duitsland laten samenwerken bij grensoverschrijdende initiatieven. Verschillende bedrijven uit Vlaanderen dienden projectvoorstellen in. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) bekijkt deze en werkt een steunkader uit.

Het advies bevestigt dat het waterstof-ecosysteem in Vlaanderen zeer uitgebreid is en de hele waardeketen afdekt. WaterstofNet en de WIC worden een ‘troef’ genoemd met een ‘onmiskenbare rol in de structurering en netwerking van het Vlaamse innovatielandschap in het domein van waterstof en brandstofcellen’. Dat unieke en diverse ecosysteem maakt dat onze regio heel wat in huis heeft om een sterke waterstofeconomie uit te bouwen en zelfs toonaangevend in Europa te worden.

Het VARIO-advies staat dan ook duidelijk achter keuze voor de waterstof-IPCEI en doet enkele heel gerichte aanbevelingen aan de Vlaamse overheid. Zo dienen projecten elkaar nog meer te versterken en is er nood aan een strategische visie voor waterstof in Vlaanderen. Ook investeringen in waterstofinfrastructuur mogen niet vergeten worden en wordt de noodzaak onderstreept van een gunstig wet- en regelgevend kader. Tot slot is er ook aandacht voor de ‘complexe financieringspuzzel’ die gelegd moet worden om de toegevoegde waarde in de waterstofeconomie in Vlaanderen te behouden en verder aan te trekken.

“WaterstofNet verwelkomt dit pleidooi om het IPCEI-instrument ten volle te benutten voor waterstofprojecten. We zijn blij dat het Green Octopus, dat we als WaterstofNet met een aantal bedrijven vanuit België hebben gelanceerd, internationaal aansluiting vindt binnen IPCEI.  Green Octopus maakt het mogelijk het reeds bestaande grensoverschrijdende ecosysteem rond waterstof in Vlaanderen en Nederland versneld uit te bouwen en kan ons een bijzonder sterke technologiepositie geven in Europa. Verder zijn we uiteraard opgetogen met de ambitieuze woorden in het advies. Dat sterkt ons alleen maar in onze activiteiten om onze regio nog meer op de waterstofkaart te zetten“, reageert Adwin Martens, directeur van WaterstofNet.

Download hier het VARIO advies.