Vlaanderen investeert 106,3 miljoen euro in vijf grote waterstofprojecten
19 oktober 2021

Vlaanderen investeert 106,3 miljoen euro in vijf grote waterstofprojecten

De eerste reeks van 5 waterstofprojecten voor de  IPCEI waterstof van de Europese Commissie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Vlaanderen zelf maakt voor de 5 projecten in de eerste IPCEI golf een totaal budget van 106,3 miljoen euro vrij. In totaal zijn 10 projecten geselecteerd met een totale projectkost van 1,025 miljard euro.

In het voorjaar van 2020 werd een oproep gelanceerd voor een “IPCEI” rond waterstof. Dat zijn belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang waar de lidstaten budgetten voor kunnen vrijmaken die verder gaan dan reguliere staatssteun. Na een inhoudelijke doorlichting werden 15 projecten, waarvan 10 Vlaamse, geselecteerd.

Ook vanuit WaterstofNet hebben we het IPCEI-proces van dichtbij gevolgd hebben en daar waar mogelijk gefaciliteerd, onder andere in het kader van Green Octopus

 5 Vlaamse projecten participeren in de eerste golf IPCEI projecten die nu worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Het gaat om North C Methanol (Engie), Cummins, Hyoff Wind (Eoly/Virya Energy, Parkwind, Fluxys), Power to Methanol (Engie, Fluxys, Indaver, Inovy, Oiltanking, Port of Antwerp, PMV) en RecHycle (Arcelor, Fluxys).

Deze projecten gaan over de bouw van waterstoffabrieken om duurzame waterstof te produceren, het gebruik van waterstof om duurzaam staal te maken, om CO2 terug om te zetten naar duurzame brandstoffen, of voor elektrolysers die nodig zijn om waterstoffabrieken te bouwen. De andere projecten (Hyport Ostend, Terranova, Air Liquide, DATS, Plastic Omnium) volgen in de komende maanden.

Om de Vlaamse ambities rond waterstof kracht bij te zetten, tekende Vlaams minister Crevits een Memorandum of Understanding met de Europese Investeringsbank (EIB). Doelstelling van de MOU is om een kader te creëren voor verdere samenwerking tussen Vlaanderen en de EIB rond de financiering en de uitvoering van de Vlaamse waterstofprojecten. De EIB toont hiermee haar bereidheid om Vlaanderen te ondersteunen in de realisatie en de financiering van haar projecten in het kader van de Vlaamse Waterstofvisie.

 “De Vlaamse regering voegt hiermee de daad bij het woord”, reageert Adwin Martens, directeur van WaterstofNet. “Steun voor deze projecten is cruciaal om de productie én afname van duurzame waterstof in onze regio af te trappen. Samen met deze en andere partners binnen de Waterstof Industrie Cluster, werken we voort aan een waterstofeconomie in de Benelux”

 Referentie