Veel aandacht voor waterstof op Vlaams-Nederlandse top
5 november 2020

Veel aandacht voor waterstof op Vlaams-Nederlandse top

Op de top van de minister-presidenten Jambon en Rutte was gisteren veel aandacht voor waterstof. Deze ontmoetingen vinden om de twee jaar plaats en hebben als doel het verdiepen en verbreden van de samenwerking op concrete dossiers. Vanaf nu vormt waterstof een integraal onderdeel van de samenwerkingsagenda.

De hightech samenwerkingsagenda, tot hiertoe bestaande uit de thema’s Energie-innovatie, Factories of the Future, Flexibele Elektronica, Fotonica, Life Sciences & Health en Nieuwe Materialen, werd immers uitgebreid met Waterstoftechnologie en Artificiële Intelligentie. Dit betekent dat concrete samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op waterstofvlak onderzocht en uitgewerkt wordt.

In de gezamenlijke verklaring na afloop van de top is veel aandacht voor waterstof. De rol van waterstof wordt erkend in de verduurzaming van ons energie- en grondstoffensysteem, voor de mobiliteitssector en voor industriële processen en producten. De minister-presidenten stellen dat Vlaanderen en Nederland op waterstofvlak een zeer sterke positie kunnen innemen Europa en onze regio zelfs een koploperspositie kan innemen.

Concreet zal er onderzocht worden hoe we kunnen samenwerken, i.h.b. op vlak van elektrolyse. Er is ook nood aan een grensoverschrijdende koppeling tussen onderzoek en industriële activiteiten. Vlaanderen en Nederland willen ook samenwerken om bottlenecks in de wet- en regelgeving weg te werken.

Op vlak van infrastructuur zal onderzoek gedaan worden naar grensoverschrijdende transportnetwerken voor waterstof (en CO2). Voor de realisatie van dergelijke geconnecteerde waterstofbackbone, wordt gezamenlijk gekeken naar Europese initiatieven. Bestaande belemmeringen voor grensoverschrijdende infrastructuurwerken worden weggewerkt.

Ook binnen transportuitdagingen kan waterstof een rol spelen. Beide regeringen streven naar een duurzaam en digitaal mobiliteits- en logistiek systeem en kijken naar samenwerkingen tussen de havens, o.a. om de CO2 footprint van de scheepvaart te reduceren. North Sea Port, waar vele waterstofontwikkelingen plaatsvinden, wordt als good practice gezien voor grensoverschrijdende samenwerking en zal hierin verder ondersteund worden.

 “Na de aandacht voor waterstof in de beleidsdocumenten van de Vlaamse, Belgische en Nederlandse regering, zien we nu ook groeiende interesse om rond waterstof grensoverschrijdend samen te werken. Als WaterstofNet realiseren we waterstofprojecten in beide regio’s en coördineren we een bedrijvencluster met zowel Vlaamse als Nederlandse bedrijven. Met het project Green Octopus bieden we een kapstok voor Vlaams-Nederlandse samenwerking. We verwelkomen de aangekondigde structurele samenwerking dan ook met open armen en staan ter beschikking om hier concreet invulling aan te geven”, reageert Adwin Martens, directeur van WaterstofNet.

Archieffoto Jan Jambon/Mark Rutte