Exploitatie tankstation op Automotive Campus in Helmond

Om waterstoftoepassingen te kunnen demonstreren is het noodzakelijk om waterstof-infrastructuur te hebben. Aangezien in Zuid-Nederland geen waterstoftankstation beschikbaar was, is - in opdracht van WaterstofNet - binnen het Interreg IV project 'Waterstofregio Vlaanderen-Zuid-Nederland' in 2013 een waterstoftankstation geinstalleerd op de Automotive Campus in Helmond. WaterstofNet is hiervan eigenaar en exploitant.

Het tankstation bestaat uit een waterstofgenerator (elektrolyse) gevoed door 100% groene elektriciteit en water. De on-site geproduceerde waterstof wordt opgeslagen bij een druk van zowel 350 bar als 700 bar en kan dus worden gebruikt als brandstof voor brandstofcellen en motoren in diverse toepassingen: heftrucks, vuilniswagens, bussen (350 bar) en personenauto's (700 bar).

Het station, dat - voor tankingen op 350 bar - sinds november 2013 in gebruik is, is gebouwd door Pitpoint en de waterstofgenerator (elektrolyse) werd geleverd door Hydrogenics. Met de uitbreiding naar 700 bar (operationeel sinds mei 2014)  was het het eerste waterstoftankstation in de Benelux waar auto’s op 700 bar kunnen tanken.

Op 1 februari 2017 is er meer dan 750 keer getankt (waarvan 270 keer op 700 bar). De beschikbaarheid van het station is - sinds in gebruikname - meer dan 95 procent.

Binnen het project waterstofregio 2.0 wordt het waterstoftankstation uitgebreid om nog meer toepassingen te kunnen demonstreren.

In cijfers

Waterstofproductie: 30 Nm³/h
Opslag: 50 kg
Druk: 350 bar en 700 bar
Twee containers 20 voet

Partners


logo-pitpoint-blue.png    Leverancier van het tankstation met productie, compressie, buffer, dispenser, koeling en communicatie.

 Leverancier van de waterstofgenerator