1000 trucks en 25 tankstations op de as Vlaanderen, Nederland, West-Duitsland
HyTrucks
Icoon_truck.png

2020-2025

De missie van het HyTrucks-programma is om de transitie van de 2,7 miljoen zware vrachtwagens in Europa naar emissievrij transport in te zetten. Hiermee kan 324 miljoen ton CO2, 143 duizend ton NOx en 4 duizend ton fijnstof per jaar worden geëlimineerd en kunnen meer dan 150 duizend banen worden gecreëerd. 

Concreet brengt HyTrucks daartoe de leidende Europese verladers, vervoerders, vrachtwagenfabrikanten, tankstationbeheerders en waterstofleveranciers samen. Tegen 2025 willen zij een kritische massa van 1.000 zware waterstofvrachtwagens op de baan brengen en 25 waterstoftankstations voor zware vrachtwagens uitrollen in en tussen de grootste logistieke hotspots van Europa, waar reeds een belangrijke waterstofproductie aanwezig is.  Dit zijn de twee grootste zeehavens van Europa, de Haven van Rotterdam en de Haven van Antwerpen, en de grootste binnenvaarthaven van Europa, Duisport, en de corridors daartussen.

Rol van WaterstofNet

WaterstofNet verzorgt het projectmanagement voor België en het programmamanagement voor Europa.

Stichtende Partners

Port of Rotterdam, Port of Antwerp, Duisport, Air Liquide en DATS 24 zijn de stichtende partners.