Vlaanderen verdubbelt subsidies voor waterstof trucks
7 juni 2022

Vlaanderen verdubbelt subsidies voor waterstof trucks

Vlaanderen ondersteunt ondernemingen die willen investeren in duurzaam zwaar transport, zoals vrachtwagens of bussen op elektriciteit en waterstof. De steun voor fossiele alternatieven, zoals CNG en LNG, worden hiervoor wel geschrapt. Dit laat Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns weten.

92 ton minder CO2-uitstoot per vrachtwagen
De Ecologiepremie+, die kan aangevraagd worden bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), steunt ondernemingen die ecologie-investeringen realiseren in het Vlaams Gewest. Alleen investeringen die voorkomen op een limitatieve lijst van gestandaardiseerde ecologie-technologieën, komen in aanmerking. Minister Jo Brouns
kondigt nu aan dat deze limitatieve technologielijst wordt uitgebreid, zodat ondernemingen worden ondersteund om te investeren in duurzaam zwaar transport.

Concreet gaat het om: Elektrische vrachtwagens en bussen, vrachtwagens met een brandstofcel op waterstof, dual-fuel motoren (waterstof-diesel) voor vrachtwagens en
containerliften. Naar schatting kunnen deze ecologie-technologieën per vrachtwagen een vermindering van 92 ton CO2-uitstoot per jaar realiseren. Ter vergelijking: dit stemt
overeen met de aanplanting van bijna 8 ha bos per vrachtwagen.

Elektrische voertuigen zijn momenteel de meest duurzame en komen dus vanaf nu in aanmerking voor de ecologiepremie. De gemiddelde steun bedraagt € 125.000 voor één vrachtwagen en € 148.500 voor één autobus. Ook de ombouw van dieselmotoren naar dual-fuel motoren (met injectie van waterstof) komt in aanmerking. Daarvoor bedraagt de subsidie gemiddeld € 36.000. Een vrachtwagen die is uitgerust met een waterstof brandstofcel kan rekenen op een ecologiepremie van ongeveer € 90.000.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns: "Als Vlaamse overheid willen we volop inzetten op die duurzame transitie, weg van fossiele brandstoffen. De aanpassingen die we nu doorvoeren zijn dan ook logisch om duurzaam zwaar transport te ondersteunen zoals vrachtwagens en bussen op elektriciteit of waterstof in plaats van op CNG of LNG. Zo willen we ook KMO’s helpen die duurzame keuzes te maken."

Alle info via vlaio.be/ecologiepremie 

Lees het volledig persbericht