Ontwikkeling en bouw van 2 waterstoftankstations in Wilrijk en Breda 
Waterstofregio 2.0

2016 - 2021
Icoon_waterstoftank.png
Binnen het project Waterstofregio 2.0 worden twee waterstoftankstations ontwikkeld en gebouwd in Wilrijk en Breda, zowel voor 350 bar als voor 700 bar.

In Wilrijk wordt het tankstation gekoppeld aan de afvalenergiecentrale van ISVAG.
Ook in Breda zal het waterstoftankstation groene waterstof leveren.
Bij deze tankstations zullen auto’s en vuilniswagens tanken.
Beide tankstations worden in 2021 opgeleverd.

Rol van WaterstofNet

Als projectcoördinator van ‘Waterstofregio 2.0’ heeft WaterstofNet het proces
begeleid in samenwerking met de partners en Interreg.