Duitse waterstofstrategie biedt opportuniteiten voor onze regio
11 juni 2020

Duitse waterstofstrategie biedt opportuniteiten voor onze regio

De Duitse bondsregering stelde gisteren haar nationale waterstofstrategie voor. In totaal trekt het land 9 miljard euro bijkomend uit om een duurzame waterstofeconomie uit te bouwen, waarvan 2 miljard beschikbaar voor concepten met Europese partners. Waterstof krijgt een centrale rol in de Duitse energietransitie die ook in de toekomst nog een belangrijke plaats voorziet voor gasvormige en vloeibare energiedragers.

De Duitsers voorspellen een waterstofvraag van 90 tot 110 TWh in 2030. Om aan een deel van die vraag te voldoen, mikt de regering op een waterstofinfrastructuur met een vermogen van 5 gigawatt, goed voor 14 TWh aan groene waterstofproductie. De primaire rol voor waterstof is weggelegd als duurzame grondstof voor de industrie waar vandaag al 55 TWh aan fossiele waterstof verbruikt wordt. Dit behoeft grootschalige elektrolyseprojecten, nieuwe pijplijninfrastructuur en de aanpassing van bestaande gasnetten.

Naast industrie ziet Duitsland ook opportuniteiten voor waterstof in transport en als opslagmedium voor hernieuwbare elektriciteit. Voornamelijk in de zee- en luchtvaart dicht men een belangrijke rol toe aan waterstof als basis van synthetische brandstoffen. Verder vormen brandstofcelvoertuigen een aanvulling op batterij-elektrische mobiliteit in het openbaar vervoer, bij delen van zwaar wegvervoer, in de logistiek en bepaalde gebieden van personenauto's.

Duitsland beseft dat de eigen productiecapaciteit van hernieuwbare energie en groene waterstof beperkt is en dat import nodig zal zijn. Een belangrijk deel van de waterstofstrategie gaat dan ook over het internationale samenwerkingskader en de rol van Europa.
Adwin Martens, directeur van WaterstofNet, verwelkomt de strategie: “De sterkte is de beoogde internationale samenwerking. Ik zie in onze regio opportuniteiten om projecten aan elkaar te koppelen. Binnen de importcoalitie bestuderen we de import van waterstof via de Vlaamse havens en het waterstof IPCEI idee ‘Green Octopus’ vormt een kapstok voor een waterstofbackbone tussen de Lage Landen en Duitsland. Ook waterstoftechnologie – en toepassingen uit Vlaanderen en Nederland kunnen een rol spelen in de Duitse ambities.”

Download hier Die Nationale Wasserstoffstrategie