Benelux secretaris-generaal Frans Weekers overhandigt Benelux waterstofstudie, uitgevoerd door WaterstofNet, aan Nederlandse minister voor klimaat en energie Rob Jetten
22 mei 2023

Benelux secretaris-generaal Frans Weekers overhandigt Benelux waterstofstudie, uitgevoerd door WaterstofNet, aan Nederlandse minister voor klimaat en energie Rob Jetten

WaterstofNet voerde in opdracht van de Benelux Unie een Benelux-waterstofstudie uit. De studie toont aan dat de Benelux-landen en zes aangrenzende regio's – Hauts-de-France, Grand Est, Noordrijn-Westfalen, Saarland, Rijnland-Palts, Nedersaksen – een zeer centrale en onmisbare positie innemen in Europa op het gebied van waterstof, zowel op  korte (2030) als op lange termijn (2050).

Vandaag overhandigde Benelux-secretaris generaal, Frans Weekers, de resultaten van studie, aan de Nederlandse minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten. 

In haar REPowerEU-strategie heeft de Europese Commissie zich ten doel gesteld tegen 2030 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof in Europa te produceren en 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof in te voeren.

Om deze streefcijfers te halen, is het nodig de markt voor waterstofvraag, -productie, -infrastructuurbehoeften, -opslagfaciliteiten en -invoer in te kunnen schatten. Bovendien moeten snel beleidsmaatregelen worden genomen en moet de regionale samenwerking worden versterkt.

De Waterstofstudie maakt dit helder voor 2030 en 2050. 

Zo zullen de Benelux en de zes aangrenzende regio’s in 2030 binnen de Europese Unie, het volgende vertegenwoordigen:

  • Import: 67% van de waterstofinvoer
  • Productie: 15% van de waterstofproductie
  • Infrastructuur: 24% van de lengte van de pijpleidingen
  • Opslag: 31% van de opslagbehoeften en 26% van het opslagpotentieel
  • Industrie: 41% van de vraag naar waterstof voor chemicaliën en 35% van de vraag naar waterstof voor staal

Adwin Martens: 'Als WaterstofNet beklemtonen we al lang het belang van de Benelux voor waterstof. Niet alleen is er een gigantische behoefte aan duurzame waterstof in het Benelux-gebied, maar ook herbergt de Benelux een aantal unieke Europese leveranciers van waterstoftechnologie. Zo hebben we enkele jaren geleden het Europese project H2Benelux gelanceerd om in de drie landen een aantal waterstoftankstations te ontwikkelen. Daarnaast coördineren we de WIC (Waterstof Industrie Cluster), het grootste, steeds groeiende industriële netwerk rond waterstof in de Benelux met meer dan 150 bedrijven, waaruit het belang van samenwerking op Benelux-niveau blijkt. Uit het eindrapport blijkt overduidelijk de cruciaal strategische positie van de Benelux in de waterstofimplementatie in Europa. De resultaten van deze studie stimuleren ons als WaterstofNet om nog een versnelling hoger te schakelen in het faciliteren van samenwerking rond waterstof op Benelux niveau en met de aangrenzende gebieden in Duitsland en Frankrijk’.

Download de studie.

Lees hier het persbericht van Benelux Unie