België krijgt onderzoekscentrum voor waterstofinnovatie
14 februari 2022

België krijgt onderzoekscentrum voor waterstofinnovatie

De federale regering investeert 16 miljoen euro in de oprichting van een expertisecentrum voor waterstof. Bedrijven en universiteiten moeten er samen nieuwe technologieën kunnen testen en ontwikkelen. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS)leggen een plan voor aan de ministerraad voor de oprichting van een kenniscentrum voor waterstof. Ze zullen de Brusselse onderzoeksinstelling Von Karman Instituut de opdracht geven een geschikte locatie tezoeken waar tegen 2024 testfaciliteiten gebouwd kunnen worden voor waterstoftoepassingen. De bedoeling is dat universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven van de ‘Hydrogen test facility’ gebruik​maken om nieuwetechnologieën rond waterstof te ontwik​kelen en uit te proberen.

'Er kunnen onder meer testprojecten komen om te kijken hoe aardgasleidingen via retrofitting om​gebouwdkunnen worden om waterstof te transporteren', zegt Van der Straeten. ‘Maar er is ook plaats voor onderzoek naar brandstofcellen of elektrolyse voor de productie van groene waterstof. Vandaag zijn heel wat bedrijven al actief rond waterstoftoepassingen. Die innovatie willen we in heel de waardeketen ondersteunen, zodat België zich op de kaart kan zetten als pionier in de waterstofeconomie.

’België is te klein en te dicht​bevolkt om zelf grote hoeveelheden groene waterstof te produceren met hernieuwbare energie. De regering zet daarom in op de grootschalige import van waterstof uit elders in de wereld. Het ontvlambare gas moet in de eerste plaats dienen om fossiele processen in de industrie teverduurzamen, maar het kan ook dienen als alternatieve brandstof voor het zwaar transport en de scheepvaartof als back-up voor momenten met weinig wind- en zonne-energie.

Van der Straeten reisde vorige week nog meteen koninklijke missie naar Oman, een Golfstaat waarmee België een samenwerkingsakkoord afsloot rond de import van waterstof en waar het baggerbedrijf DEME in de haven van Duqm een grote site bouwt voor deproductie ervan. De regering wil net zoals al voor aardgas het geval is van België een Europese import- en doorvoerhub maken voor waterstof. Om het gas tot bij de industrie te krijgen wordt gekeken naar de uitbouw van een leidingen netwerk. De oprichting van het kenniscentrum moet daarnaast van België een ‘wereldleider maken ophet vlak van onderzoek en ontwikkeling’. Nu al zijn meerdere grote bedrijven actief rond waterstof. De Luikse industriegroep John Cockerill produceertelektrolysers, installaties om groene waterstof te maken. Het Mortselse Agfa-Gevaert maakt membranen die voor zo’n elektrolyse gebruikt worden en Bekaert andere materialen. De scheepvaartgroep CMB zet in opscheepsmotoren op waterstof en meerdere spelers waaronder Fluxys, Colruyt, DEME en consortia in de havens van Antwerpen en Gent koesteren plannen om hun eigen groene waterstof te produceren en daar afgeleideproducten van te maken.

De bedoeling is dat bedrijven en kennisinstellingen vanaf 2024 in het testcentrum hun ervaring rond water​stof uitwisselen. De federale regering maakt daar ruim 16 miljoen euro voor vrij, een investering die past in het federale herstel- en investeringsplan. Daarin is ook in 95 miljoen euro voorzien voor de bouw van een waterstof- en CO 2 -leidingennetwerk om industrieën zoals raffinage, staal en chemie te verduurzamen. Ook het Energietransitiefonds voorziet jaarlijks in 25 miljoen euro om onderzoek en innovatie te ondersteunen, met dit jaar een prominente plaats voor waterstoftechnologie.

Bron: De Tijd (11 februari 2022)

Foto: De Tijd