Ontwikkeling en bouw van 2 waterstoftankstations in Wilrijk en Breda (2019)
Waterstofregio 2.0

interreg_Vlaanderen-Nederland_NL_web-2.jpg

Binnen het project Waterstofregio 2.0 worden twee waterstoftankstations ontwikkeld en gebouwd: in Wilrijk en Breda, zowel voor 350 bar en 700 bar.
In Wilrijk wordt het tankstation gekoppeld aan de afvalenergiecentrale van ISVAG.
Ook in Breda zal het waterstoftankstation groene waterstof leveren.
Bij deze tankstations zullen auto’s en vuilniswagens tanken. In Breda komen mogelijk
ook bussen tanken. Beide tankstation worden in 2019 opgeleverd.

Rol van WaterstofNet
Als projectcoördinator van ‘Waterstofregio 2.0’ heeft WaterstofNet het proces
begeleid in samenwerking met de partners en Interreg.