Waterstof Industrie Cluster 
Logo_WIC.png

De Waterstof Industrie Cluster verenigt bedrijven die willen samenwerken rond waterstof als opslagmedium voor hernieuwbare energie en het gebruik ervan voor zero-emissie mobiliteit, warmte- of chemische toepassingen. De cluster moedigt samenwerking aan, detecteert en faciliteert mogelijke waterstof projecten en wil een spreekbuis vormen ten aanzien van het beleid. 

De bedrijvencluster is opgericht naar aanleiding van de 'power-to-gas' roadmap studie voor Vlaanderen (2014-2015). WaterstofNet vzw coördineert de cluster sinds 1 september 2016, toen de cluster van start ging als een Innovatief Bedrijfsnetwerk met steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Na beëindiging van het subsidietraject, gaat de cluster sinds september 2019 op eigen kracht verder.

De cluster werd aanvankelijk gevormd door een 20-tal bedrijven die zich situeren over de gehele waardeketen, van productie van hernieuwbare energie (wind, zon) over waterstoftechnologie (electrolyse en compressie) tot eindgebruikers van waterstof (transportsector, chemie). Momenteel telt de cluster 50 leden en op regelmatige basis mogen we nieuwe leden verwelkomen.

cluster.png

Klik hier om de kaart te vergroten.

Als doelgroep mikt de cluster op alle bedrijven die actief zijn in een deel van de waardeketen van waterstof of plannen hebben in die richting:

  • Productie van hernieuwbare energie
  • Waterstoftechnologie (productie, transport, opslag)
  • Systeemintegratie
  • Toepassingen op waterstof (transport, chemie, H2-to-power,…)

cluster-waardeketen.png
Klik hier om de value chain te vergroten.

Interesse om lid te worden? Onder het menu ‘lid worden’ leest u alles over de voordelen van lidmaatschap en de praktische geplogenheden.

Contact

Voor meer informatie over de Waterstof Industrie Cluster kan u contact opnemen met:

Isabel François – WaterstofNet vzw, +32 (0) 478 98 21 40, Isabel.Francois@waterstofnet.eu

Yannick Van den Broeck – WaterstofNet vzw, +32 (0) 474 24 72 61, Yannick.vandenbroeck@waterstofnet.eu