Grootschalige waterstofproductie in een havenomgeving
Greenports

2018 - 2020

Het studieproject ‘Greenports’ wordt gesteund binnen de oproep’ transitieprioriteiten’ bij VLAIO. Het onderzoekt de optimale technische oplossingen, markteconomische randvoorwaarden en nodig wetgevend kader om grote hoeveelheden onshore en offshore windenergie, beschikbaar in een havenomgeving, - via elektrolyse - om te zetten naar waterstof (power-to-gas). Deze waterstof kan dan gebruikt worden voor gebruik in verschillende valorisatiepaden:

• injectie van het H2 in het aardgasnet als een koolstofvrije bron voor verwarming of mobiliteit (CNG)
• gebruik van het H2 voor zero-emissie mobiliteit
• gebruik van het H2 in de industrie

Het doel van het project is optimale technische oplossingen aan te reiken, alsook economische randvoorwaarden en het wetgevend kader te schetsen, die integratie van grootschalige power-to-gas installaties in het energiesysteem in Vlaanderen/België mogelijk maken op een economische haalbare manier.

De studie legt de focus op het specifeke geval van de haven van Zeebrugge, maar kan vertaald worden naar andere knooppunten van groene elektriciteit en gas.

Rol van WaterstofNet
WaterstofNet heeft dit projectvoorstel uitgewerkt binnen de Power-to-Gas cluster en coördineert de uitvoering van de studie.


© Foto - PortofZeebrugge - Henderyckx