‘Greenports’ bekijkt grootschalige waterstofproductie in havenomgeving
25 januari 2019

‘Greenports’ bekijkt grootschalige waterstofproductie in havenomgeving

Industriële spelers (Engie, Colruyt/Eoly, Hydrogenics, Haven Zeebrugge, Fluxys en Elia), Universiteit Gent (Labo Elektrische Energietechniek en Vakgroep Economie) en WaterstofNet zetten hun schouders onder de studie ‘Greenports’. Maandag 21 januari vond in Brussel de startvergadering van het Greenports-studieproject plaats. De groep zal zich nu over de toekomstige mogelijkheden voor een grootschalige omzetting van windenergie naar waterstof in een havenomgeving (specifieke casestudie voor de haven van Zeebrugge) buigen.

Het idee van Greenports groeide bij een aantal leden binnen de Power-to-Gas cluster. Het doel van de studie is optimale technische oplossingen aanreiken en economische randvoorwaarden en het wetgevend kader onderzoeken. Deze moeten op hun beurt grootschalige power-to-gas installaties als onderdeel van het energiesysteem mogelijk maken. De studie spitst zich specifiek toe op de haven van Zeebrugge, maar zal generieke kennis opleveren die overdraagbaar is naar andere knooppunten van elektriciteit en gas.

Het studieproject wordt ondersteund door de energiecluster Flux50 en gefinancierd door VLAIO. De projectcoördinatie ligt in de handen van WaterstofNet.

haven_zeebrugge_0.jpg

Combinatielogo_VLAIO.jpg